Makro, apríl 2006

streda, 26. apríl 2006, 14:00

Inflácia sa upokojuje, jej miera je však stále príliš vysoká

Medzimesačná inflácia klesla v marci na nulu. Ale vďaka inflačnému skoku zo začiatku roka sa priemerná miera medziročnej inflácie drží na úrovni 4,3 %, čo je vzhľadom na ciele NBS príliš vysoká miera. Preto je menová politika reštriktívnejšia v porovnaní s rokom 2005 a po niekoľkoročnom postupnom znižovaní základnej úrokovej sadzby z 12 % na 3 % pristúpila NBS k jej zvýšeniu z 3 % na 3,5 %.

Rast miezd sa mierne spomalil

V súlade s očakávaniam sa v roku 2006 ukazuje mierne spomalenie rastu miezd. Zatiaľ disponujeme iba údajmi za vybrané odvetvia za prvé dva mesiace, z nich vyplýva spomaľovanie rastu nominálnych miezd s výnimkou odvetvia poštových a doručovateľských činností. Spomalenie rastu miezd je oneskorenou reakciou na podstatne nižšiu mieru inflácie v rokoch 2005- 2006 v porovnaní s minulosťou. Preto je málo pravdepodobné, aby sa zopakoval 9,2 %- ný rast priemernej nominálnej mzdy z roku 2005, hodnota okolo 7,5 %- 8,0 % je podstatne pravdepodobnejšia.

Nápadná recesia až depresia v netrhových službách

Netrhové služby zaznamenali silný prepad tvorby HDP. Prepad HDP v roku 2005 v odvetví školstva o 13,6 % a v odvetví zdravotníctva o 16,1 % (oba údaje v stálych cenách) ostro kontrastuje so silným rastom vo väčšine ostatných odvetví. Obzvlášť nepriaznivý pre obe odvetvia bol posledný štvrťrok 2005: napr. HDP v odvetví zdravotníctvo tu kleslo až o 34,6 %. Kumulatívne za posledné dva roky klesol HDP v zdravotníctve až o 29,7 %. Pravda, pridaná hodnota netrhových služieb má svoje špecifiká, nie je možné jej nárast a pokles hodnotiť rovnako rutinne ako v prípade trhových služieb či výrobných odvetví. Vývoj pridanej hodnoty je tu ovplyvnený reguláciou, politickými rozhodnutiami aj zbytočnými aktivitami (či naopak, odbúravaním zbytočných aktivít). Prejav recesie v takýchto odvetviach je sprievodným javom zmien ich regulačného rámca.

Ústup nezamestnanosti trvá aj v tomto roku

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci 11,4 %. Táto hodnota je o 1,3 percentuálneho bodu nižšia ako bola v rovnakom mesiaci roka 2005. Pokračuje tak trend stáleho poklesu miery evidovanej nezamestnanosti trvajúci od roka 2002.

Expanzia stavebníctva v ničom nepoľavuje

Za prvé dva mesiace roka 2006 bol zaznamenaný rast produkcie stavebníctva až o 12,2 %. Napriek veľmi vysokej minuloročnej porovnávacej báze tak pokračuje dvojciferné tempo rastu. Expanzia je nápadná od konca roka 2004 a je odrazom rozsiahlych verejných investícií do výstavby dopravnej infraštruktúry, expandujúcej bytovej výstavby (koncentrovanej na bratislavský región) aj prípravnej fázy rozsiahlych zahraničných investícií v priemysle.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia