streda, 26. apríl 2006, 17:00

Keď sa blížia voľby, nespokojní tajne dúfajú, že vláda ich požiadavky kvôli popularite akceptuje. Nepoučení z fiaska lekárskej komory, prišli odborári s ďalšou nátlakovou akciou. Aj keď prostriedok je iný – namiesto „nevýhodných zmlúv“ je to otázka „nedostatočných miezd“ – pointa zostáva rovnaká. Spochybňovanie reformy zdravotníctva a viac zdrojov.

streda, 26. apríl 2006, 16:00

V súčasnosti, keď už máme k dispozícii kompletnú sadu cenových indexov za rok 2005, môžeme skonštatovať, že ceny v zahraničnom obchode sa vyvíjali pre Slovensko veľmi nepriaznivo. Ceny dovážaných komodít rástli podstatne rýchlejšie ako ceny vyvážaných komodít – vyjadrujú to deflátory exportu a importu.

streda, 26. apríl 2006, 15:00

OECD vo svojej publikácii Taxing Wages priniesla medzinárodný rebríček krajín podľa výšky daňovo-odvodového klinu (total tax wedge). Databázy OECD spochybňujú frekventované tvrdenia podnikateľských či zamestnávateľských združení o údajne mimoriadne vysokom – hlavne odvodovom – zaťažení miezd v SR (čo má neadekvátne navyšovať náklady práce).

streda, 26. apríl 2006, 14:00
  • Inflácia sa upokojuje, jej miera je však stále príliš vysoká
  • Rast miezd sa mierne spomalil
  • Nápadná recesia až depresia v netrhových službách
  • Ústup nezamestnanosti trvá aj v tomto roku
  • Expanzia stavebníctva v ničom nepoľavuje
streda, 26. apríl 2006, 13:00

Jedným z najväčších problémov slovenského systému zdravotníctva pred prijatím reformných zákonov v roku 2004 bola nevyváženosť motivácií. Reforma zdravotníctva ich vyrovnala a prispela tak k stabilizácii verejných financií. Avšak jedine pokračovanie reformy garantuje ich stabilitu aj do budúcnosti.

streda, 26. apríl 2006, 12:00
Regulácia cien je komplikovaný systém. Od reformy zdravotníctva sa očakávalo jeho podstatné zjednodušenie a aplikácia trhových mechanizmov. Nestalo sa tak. (Ad: Efektívna lieková politika a marže lekárnikov, IntoBalance 3/2006)
streda, 26. apríl 2006, 11:00

Vo väčšine pripomienok a návrhov k liekovej politike od O. Sukeľa (viď Marže a regulácia cien, IntoBalance 4/2006) sa názor Health Policy Institute nelíši.

streda, 26. apríl 2006, 10:00

V originálnom dokumente z roku 1977 Martin Feldstein navrhol koncept „major risk insurance“ s cieľom „umožniť, aby sa takmer všetky rodiny, stali nákladovo citlivé na každé dodatočné výdavky na zdravotníctvo, pričom maximálne hotovostné výdavky domácností na zdravotníctvo by boli naďalej limitované na najviac 10 % percent z príjmu“ a tým bol položený teoretický a koncepčný základ pre medicínske sporiace účty (Medical Saving Accounts – MSA).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia