Zmäkčovať a centralizovať

utorok, 22. august 2006, 15:00

Programové vyhlásenie vlády a aj prvé legislatívne opatrenia odhalili skutočnú tvár budúcej zdravotnej politiky: zmäkčovať a centralizovať.

Zmäkčovanie prostredia a pravidiel pre každého účastníka zdravotníckeho trhu ide priamo proti filozofii reformy zdravotníctva predchádzajúcej vlády. Kým reforma kládla dôraz na finančnú zodpovednosť pacienta, tak odstránenie poplatkov túto zodpovednosť ruší. Kým poskytovatelia boli postavení do tvrdých rozpočtových pravidiel, tak pripravovaná ochrana exekúcií im vracia ochranný vankúš nízkej finančnej zodpovednosti. Kým štátne poisťovne ako akciové spoločnosti musia dodržiavať adekvátnu platobnú disciplínu, vykazovať primeranú mieru solventnosti a podriadiť sa externému auditu, tak vrátenie verejnoprávneho charakteru Všeobecnej a Spoločnej zdravotnej poisťovni vytvorí podmienky pre nízku mieru transparentnosti hospodárenia a ich beztrestné zadlžovanie.

Centralizácia kompetencií sa môže prejaviť snahou o návrat k jednotným mzdovým tarifám, obchádzaním direktívy o transparentnosti v liekovej politike svojvoľným menením rozhodnutí kategorizačnej komisie, či snahou centrálne upravovať ako platobné mechanizmy, tak aj opätovne zaviesť plošnú reguláciu cien.

Dôsledkom zmäkčovania a centralizácie bude návrat prekonaných problémov: opätovné zneužívanie systému, rast nadbytočného dopytu a rast výdavkov na lieky na úkor iných segmentov, najmä ambulantnej starostlivosti. Zhorší sa platobná disciplína a zvýši sa neefektívnosť štátnych nemocníc, ktoré nič nebude motivovať k vyrovnanému hospodáreniu, pričom nešikovní manažéri štátnych nemocníc budú mať barličku v podobe mäkkých rozpočtových obmedzení. V konečnom dôsledku sa opäť rozkrúti kolotoč dlhov, ktorý sa minulej vláde podarilo zastaviť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia