utorok, 22. august 2006, 17:00 a

Programové vyhlásenie vlády je v tejto chvíli jedným z mála dokumentov, ktorý môže prezradiť, čo čaká slovenské zdravotníctvo nasledujúce štyri roky. Jeho veľmi všeobecné znenie naznačuje, že vláda nemá jasnú predstavu, ako ďalej. Medzi riadkami vágnych fráz však možno vytušiť, že pomery v zdravotníctve by sa mali vrátiť pred rok 2003.

utorok, 22. august 2006, 16:00

Keďže tu nejde o spravodajský článok, nechceme predkladať výpočet cieľov či opatrení, ktoré sú obsiahnuté v Programovom vyhlásení vlády (ďalej PVV). Namiesto toho sa sústredíme na princípy

utorok, 22. august 2006, 15:00

Programové vyhlásenie vlády a aj prvé legislatívne opatrenia odhalili skutočnú tvár budúcej zdravotnej politiky: zmäkčovať a centralizovať.

utorok, 22. august 2006, 14:00
  • Miera inflácie spôsobuje čoraz väčšie starosti
  • Rastie tlak na podniky s dominantným postavením
  • Výrazne spomalený rast reálnej mzdy
utorok, 22. august 2006, 13:00

programovom vyhlásení novej vlády sa uvádza, že „v oblasti nepriamych daní vláda navrhne zavedenie zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na niektoré tovary a služby, pričom okruh týchto tovarov a služieb sa bude podľa vývoja verejných financií rozširovať.“ Aj keď ide o nekonkrétne vyjadrenie, minister zdravotníctva aj premiér niekoľkokrát verejne vyhlásili, že medzi tieto tovary by mali patriť aj lieky a v návrhoch zaznela sadzba DPH 5 %.

utorok, 22. august 2006, 12:00

Reforma zdravotníctva zaviedla niekoľko mechanizmov ochrany pacienta. Jedným z  nich je vytvorenie Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou s  kompetenciou ochrancu práv pacientov.

utorok, 22. august 2006, 11:00

V rozpore so zákonom sa v návrhu kategorizácie zverejnenom na internetovej stránke MZ SR objavilo 5 liekov, ktoré neprešli regulérnym legislatívnym konaním a 50 liekov má inú cenu než bola zverejnená na internetovej stránke MZ SR, pričom podanie cenového návrhu predstavuje jediný spôsob ako zmeniť maximálnu cenu lieku v kategorizácii.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia