Značka: Zdravotná politika

štvrtok, 19. apríl 2012, 11:52

Determinanty zdravia sú faktory pôsobiace na zdravie človeka, a to buď pozitívne alebo negatívne. Základné 4 skupiny tvoria:

  • genetické a konštitučné faktory, vek (10-15%)

  • socioekonomické prostredie (20-25%)

  • životný štýl a osobné správanie (50-60%)

  • zdravotná starostlivosť (10-15%)

štvrtok, 01. júl 2010, 18:24

Od septembra 2009 do júna 2010 nám vydávanie časopisu Zdravotná politika umožnila láskavá podpora Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Fund (OSF). Na zhodnotenie úspešnosti projektu sme využili dotazníkový prieskum medzi čitateľmi.

sobota, 16. január 2010, 17:00

Najprospešnejšie opatrenie zdravotnej politiky bolo referencovanie cien liekov

Rok 2009 bol aj v zdravotníctve výrazne ovplyvnený dopadmi hospodárskej krízy. Tá výrazne okresala príjmy zdravotných poisťovní.

sobota, 16. január 2010, 14:00

Emancipovaný poistenec v systéme verejného zdravotného poistenia

štvrtok, 19. november 2009, 2:00

Desatoro pre zlepšenie trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

V článku chceme zadefinovať východiská pre zlepšovanie parametrov prostredia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom dosiahnuť ich spravodlivú a transparentnú súťaž. Sme presvedčení, že konkurenčné prostredie vytvára predpoklady pre zlepšovanie kvality a efektivity poskytovaných služieb a prispieva tak k dosiahnutiu základných cieľov zdravotnej politiky.

piatok, 16. október 2009, 23:55

Desatoro pre zlepšenie trhu zdravotného poistenia na Slovensku

Súčasnú diskusiu o alternatívach štruktúry trhu považujeme za veľmi podnetnú. Štruktúra trhu je podľa nás zrkadlom inštitucionálneho a regulačného rámca. Uvádzame 10 zásadných parametrov prostredia, ktoré by podľa nás mohli viesť k lepšiemu konkurenčnému prostrediu. A z neho budú benefitovať predovšetkým spotrebitelia - poistenci.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia