Vláda zrušila nový katalóg výkonov

streda, 13. september 2006, 15:45

Slovenská vláda na svojom rokovaní 13. septembra zrušila katalóg zdravotných výkonov, ktorý schválil predchádzajúci kabinet. Katalóg výkonov patril k posledným reformným krokom ministra R. Zajaca a mal na základe uznesenia vlády zo 7. júna 2006 nadobudnúť účinnosť 1. januára 2007.

Cieľom nového katalógu zdravotných výkonov malo byť prijatie jednoznačnej a modernej odbornej terminológie. Katalóg mal tiež umožniť lepšie zohľadňovať oprávnené náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na jednotlivé zdravotné výkony. Jeho primárnou funkciou však nebolo nahradiť niekdajší bodovník výkonov, keďže cenotvorba v zdravotníctve bola v minulom volebnom období postupne deregulovaná.

Prvá časť tohto katalógu obsahuje všeobecné výkony. Základom pre ich klasifikáciu bola nomenklatúra podľa CPT (Current Procedural Terminology) prevzatá z Americkej lekárskej asociácie.

Druhá čast katalógu zahŕňa chirurgické výkony, zobrazovacie metódy a výkony nukleárnej medicíny. Základom pre túto časť bola nomenklatúra podľa NCSP+ (NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP) prevzatá zo severskej klasifikácie zdravotných výkonov.

V tretej časti katalógu boli zaradené laboratórne výkony, ktoré vychádzajú z nomenklatúry podľa SNOLAMED-u (Slovenská nomenklatúra laboratórnej medicíny).

Návrh na zrušenie Katalógu zdravotných výkonov predložil na rokovanie vlády minister zdravotníctva Ivan Valentovič ako inciatívny materiál. Tento krok odôvodnil údajným rozporom so znením programového vyhlásenia vlády, ktorý však v predkladacej správe k návrhu nekonkretizoval.

Zrušenie nového katalógu znamená, že naďalej bude platiť doterajší katalóg zdravotných výkonov z roku 2004 (nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z. z. v znení nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z. z.).  

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia