nedeľa, 08. február 2015, 11:54
European Health Consumer Index – napriek niektorým metodickým výhradám a nedostatkom v dátach poskytuje – poskytuje v hrubých rysoch vizitku jednotlivých zdravotných systémov. A jasne odlišuje víťazov. Na prvom mieste je s veľkým náskokom opäť Holandsko, nasledované Švajčiarskom a Nórskom.
štvrtok, 21. jún 2012, 13:48

Health technology assessment (HTA) je systematické hodnotenia vlastností, účinkov, a/alebo iných vplyvov medicínskych intervencií. Pod pojmom intervencia zahrnuté široké spektrum diagnostických a terapeutických postupov, medicínskych prístrojov, liekov a preventívnych postupov ako aj organizačných a podporných systémov potrebných k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti.

pondelok, 23. apríl 2012, 20:59

Medicína založená na dôkazoch (angl. evidence-based medicine, EBM) je založená na používaní vedecky overených metód pri liečbe pacientov. Je to proces systematického bádania, hodnotenia a využívania zistení z klinických výskumov na podporu poskytovania optimálnej klinickej starostlivosti o pacientov. Lekári by mali starostlivo a rozvážne využívať najaktuálnejšie vedecké dôkazy a svedectvá vo svojej dennodennej praxi a to pri zvážení ďalších faktorov ako sú kvalita alebo hodnota života.

štvrtok, 19. apríl 2012, 11:25

Indikátory kvality slúžia na monitorovanie a hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti poskytovateľa a ich porovnávanie s ostatnými poskytovateľmi. V užšom zmysle môžu byť vnímané ako špecifické výstupy, ktoré poskytovateľ za určitých podmienok dosahuje. Ich legislatívny rámec je zachytený v §7, zákona č. 581/2004 Z. z. 

pondelok, 29. marec 2010, 12:00

Poskytnutie dôkazov pre zdravotnú politiku založenú na dôkazoch

Z anglického originálu „Providing evidence for Evidence-based Health Policies: Comparative Effectiveness Research in four Countries“ preložil Peter Pažitný. Originál článku vyšiel v CESifo Journal of Institutional Comparisons, Volume 7, No. 4, Winter 2009.

piatok, 16. október 2009, 10:00

Švédsky spotrebiteľský inštitút Health Consumer Powerhouse zverejnil tohtoročný rebríček európskych zdravotných systémov z pohľadu pacientov – spotrebiteľov zdravotníckych služieb. S veľkým náskokom vyhralo Holandsko, slovenské zdravotníctvo skončilo v rebríčku na 28. mieste z 33 hodnotených krajín. Oproti vlaňajšku sme klesli o šesť priečok.

nedeľa, 30. august 2009, 21:48

Štandardy predstavujú akceptované princípy postupu diagnostickej a terapeutickej starostlivosti o pacienta, ktoré odrážajú vysoký stupeň klinickej istoty

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia