100 dní vlády v zdravotníctve

Vláda Roberta Fica za sto dní prijala v zdravotníctve tri druhy opatrení: zbytočné, mocenské a destabilizačné. Pripravila tak zdravotníctvo o 600 mil. Sk.

Zbytočné opatrenia

Medzi zbytočné opatrenia zaraďujeme obmedzenie prevádzkových výdavkov zdravotných poisťovní na 4 % výberu poistného. Je prirodzenou snahou vlastníka zdravotnej poisťovne, aby jeho náklady boli čo najnižšie. Obmedzenie prevádzkových nákladov sa tak paradoxne môže obrátiť proti poistencom, keď poisťovne nebudú môcť financovať niektoré projekty, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu nákupu zdravotnej starostlivosti a k poskytovaniu kvalitnejších služieb (napr. manažment chorôb).

Nepochopiteľným zostáva zrušenie Katalógu zdravotných výkonov (viac o tejto téme nájdete v rozhovore s MUDr. Petrom Finďom), zdôvodnené údajným – ale nevysvetleným – rozporom s programovým vyhlásením vlády. Pritom bez kodifikácie jasnej terminológie je sledovanie, porovnávanie a vyhodnocovanie činnosti zdravotníckych zariadení a zlepšovanie ich kvality mimoriadne sťažené, ak nie nemožné.

Mocenské opatrenia

Výmena manažmentu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, výmena riaditeľov štátnych nemocníc či Úradu verejného zdravotníctva sú legitímne kroky v kompetencii ministra zdravotníctva. Zmeny v manažérskych funkciách sprevádzajúce výmenu politických elít pri riadení štátu však vyvolávajú dozrenie, že štát nemá víziu využitia svojich aktív v zdravotníctve. Jeho manažéri tak prirodzene uprednostňujú krátkodobé ciele pred dlhobými.

Za mimoriadne znepokojivý považujeme priamy útok na nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý v podobe legislatívneho návrhu v parlamente predložili poslanci Smeru J. Valocký a J. Zvonár. Ak bude vláda disponovať právomocou odvolať predsedu úradu na návrh ministra zdravotníctva, úrad sa dostane do podriadeného postavenia voči ministerstvu zdravotníctva. Stratí tak predpoklady pre svoju hlavnú funkciu, a to nezávislý dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zdravotným poistením na základe technických a odborných kritérií, nie na základe politických záujmov. Dohľad nad štátnymi zdravotníckymi zariadenami a štátnymi zdravotnými poisťovňami tak bude vystavený konfliktu záujmov a dôjde k porušeniu transparentnosti prostredia. Health Policy Institute preto vyzýva poslancov a členov vlády, aby predložený poslanecký návrh odmietli.

Destabilizačné opatrenia

Zníženie poplatkov na 0 Sk resp. 5 Sk, netransparentná kategorizácia liekov, (pravdepodobne protiústavná) ochrana nemocníc pred exekúciami alebo zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti sektor destabilizujú. Opäť vyvolávajú v občanoch ilúziu bezplatnosti, vytvárajú priestor pre korupciu v liekovej politike, umožňujú beztrestné zadlžovanie niektorých poskytovateľov (a s tým súvisiacu diskrimináciu dodávateľov a korupciu) a nízku transparentnosť hospodárenia.

Kým programové vyhlásenie vlády avizovalo zvýšenie platby štátu za poistencov štátu zo 4 % na 5 % z priemernej mzdy, štátny rozpočet obsahuje navýšenie len na 4,33 %, a aj to len pre rok 2007 (viď článok Rozpočet v rozpore s programovým vyhlásením vlády na str. 4). Tieto opatrenia vo svetle vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu pripravia rezort len v budúcom roku o najmenej 600 miliónov korún (Tabuľka 1).

K destabilizačným opatreniam možno zaradiť i pripravovanú zmenu VšZP a SZP na verejnoprávne inštitúcie. Pôjde o škodlivé opatrenie, ktoré postaví štátom vlastnené zdravotné poisťovne do zvýhodneného postavenia voči ostatným poisťovniam. Zároveň orgány nebudú podliehať ministrovi, ale tripartite – štát sa tak chce zbaviť reálnej zodpovednosti za ich hospodárenie. Takáto transformácia opätovne umožní beztrestnú tvorbu deficitu.

Zhrnutie

Ciele vlády v zdravotníctve sa po prvých 100 dňoch dajú zhrnúť do jednej vety: „Zmäkčovať a centralizovať bez reálnej vízie a cieľov.“

#TABULKA

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia