Makro, december 2006

pondelok, 25. december 2006, 15:00

V konjunktúrnych testoch sa odráža nárast optimizmu spotrebiteľov

Indikátor ekonomického sentimentu, typický viaczložkový indikátor konjunktúry sledovaný Štatistickým úradom SR, dosahoval počas jesenných mesiacov pozoruhodne priaznivé úrovne. Takéto indikátory zvyčajne dobre odrážajú stav očakávaní v ekonomike. V štruktúre tohto indikátora možno badať relatívne dobré – nie však jedinečné – úrovne indikátora dôvery v priemysle či v stavebníctve, jedinečné sú však výsledky indikátora spotrebiteľskej dôvery.

Indikátor spotrebiteľskej dôvery, ktorý odráža očakávania domácností ohľadne svojej kúpnej sily a budúcej spotreby, dosahuje najvyššie hodnoty za posledných 9 rokov. Pri podrobnejšom pohľade na vývoj indikátora v roku 2006 asi zaujme fakt, že sa skokovito zlepšil v druhej polovici roka: v „povolebných“ mesiacoch má podstatne lepšie hodnoty ako v „predvolebných“, hoci vývoj ekonomiky sa nijak podstatne nezmenil.

Indikátor vychádza zo subjektívnych názorov respondentov. Preto jeho výsledky môžu byť ovplyvnené náladami v spoločnosti a inými masovopsychologickými javmi. Indikátor je výsledkom číselného bodovania subjektívnych názorov občanov na predpokladaný vývoj ekonomiky, na vývoj nezamestnanosti, na predpokladaný vývoj finančnej situácie a vývoj úspor vo vlastnej domácnosti. Respondenti v jesenných mesiacoch roka 2006 podstatne pozitívnejšie oproti minulosti hodnotili vývoj predpokladanej nezamestnanosti a trochu pozitívnejšie vnímali očakávanú finančnú situáciu v domácnosti. Je pravdepodobné, že pod mimoriadne dobrý výsledok tohto indikátora sa podpísali jednak objektívne vývojové tendencie v ekonomike (dlhodobo klesajúca miera nezamestnanosti, rast reálnej mzdy), ale aj masovopsychologické javy súvisiace s konaním vlády (odmietanie zvyšovania cien v energetike, sľuby vlády v sociálnej oblasti a paternalistické postoje).

Za rok pribudlo 85 tisíc pracujúcich

Skvelé makroekonomické výsledky v treťom kvartáli sa netýkali iba HDP. Pokračuje totiž aj na pomery slovenského trhu práce nevídaný rast zamestnanosti. V treťom štvrťroku sa podľa výberového zisťovania pracovných síl medziročne zvýšil počet pracujúcich osôb o 85,1 tis. (o 3,8 %). Miera nezamestnanosti (takisto podľa výberového zisťovania pracovných síl) v treťom štvrťroku klesla na hodnotu 12,8 % (čo bola najnižšia úroveň od 4. štvrťroka 1998).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia