HPI k návrhu zákona o verejnoprávnych poisťovniach

utorok, 06. február 2007, 17:13

Návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach je nekompatibilný s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Porušuje základné princípy právneho štátu: narušuje princíp deľby moci, spochybňuje právnu istotu, prináša retroaktívne ustanovenia a vedie k diskriminácii niektorých subjektov na trhu. Ak by bol zákon prijatý v navrhovanom znení, dostal by sa zrejme do rozporu s Ústavou SR.

Návrh zákona nereaguje na skutočné problémy slovenského zdravotníctva. Neefektívnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripisuje predkladateľ zdravotným poisťovniam, čo má byť dôvodom rozsiahlych zmien v poistnom systéme. Takéto zdôvodnenie považuje Health Policy Institute za úplne chybné. Problémom dnešného systému nie je právna forma zdravotných poisťovní, ale neefektívni poskytovatelia ústavnej starostlivosti a expanzívna lieková politika.

Prijatie tohto zákona nezlepší finančnú disciplínu Všeobecnej zdravotnej poisťovne ani Spoločnej zdravotnej poisťovne. Nepredstavuje pre ne žiadne dodatočné zdroje. Navyše štát sa umožnením tripartitných nominácií zbavuje priamej zodpovednosti za ich riadenie.

Vzhľadom na to, že tento zákon neprináša poistencom týchto poisťovní žiadnu pridanú hodnotu, odporúčame vláde, aby svoju energiu radšej vkladala do projektov, ktoré zvyšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia