Rok 2007 v znamení personálnych zmien

piatok, 19. január 2007, 17:00

V roku 2007 očakávame personálne výmeny na kľúčových postoch rezortu a snahu o naplnenie cieľov vlády neštandardnými nástrojmi zdravotnej politiky.

Naďalej zotrvávame v našom predpoklade, že budúcnosť ministra zdravotníctva Ivana Valentoviča sa počíta v mesiacoch. Na jeho miesto vraj existujú až traja kandidáti. Paradoxne, v roku 2007 nebude až také dôležité, kto sa stane ministrom zdravotníctva, lebo reálna zdravotná politika sa robí mimo ministerstva. Kľúčovou bude otázka zotrvania Jána Gajdoša na poste predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ján Gajdoš svojou autoritou a nestrannosťou významne prispel k vysokému kreditu úradu. Novela zákona 581/2004 Z. z. umožňujúca jeho politické odvolanie mu dáva na výber dve možnosti:

  • dobrovoľný odchod po nadobudnutí účinnosti zákona (15. 1. 2007), čo by hneď uvoľnilo ruky súčasnému ministrovi menovať jeho nástupcu.
  • zotrvanie vo funkcii aj napriek neustálej hrozbe odvolania, čo bude znamenať morálnu výzvu pre zachovanie nezávislosti Úradu pre dohľad.

Zdravotníctvo môže mať aj ďalších rokoch slabého ministra, ale nemôže si dovoliť slabého a vláde podriadeného predsedu úradu pre dohľad. Podľa Health Policy Institute je Ján Gajdoš garanciou nezávislosti a autority úradu. Z tohto dôvodu podporujeme jeho zotrvanie vo funkcii aj po nadobudnutí účinnosti novely zákona 581/2004 Z. Z., aby zodpovedne vykonával úlohu nezávislého arbitra nad všetkými subjektmi v zdravotnom systéme.

V legislatívnej oblasti môžeme očakávať dve kľúčové normy. Nariadenie o minimálnej sieti a návrh zákona o verejnoprávnych zdravotných poisťovniach.

Ešte v decembri 2006 prišlo ministerstvo s neakceptovateľným návrhom siete. Má sa zrušiť 6200 postelí, z toho 40 % akútnych, 40 % chronických a 20 % psychiatrických. Podľa analýzy HPI však Slovensko potrebuje redukovať najmä akútne lôžka a len minimálne psychiatrické a chronické lôžka. Divné je aj ministerstvom navrhované regionálne zníženie – najviac lôžok sa má rušiť v Prešove a Košiciach a naopak, v Bratislave majú lôžka dokonca pribudnúť. Navyše metodika, ktorou ministerstvo dospelo ku svojim výsledkom, je nesprávna a vyzerá to tak, že návrh je skôr niekoho zbožným želaním ako serióznou vedeckou prácou.

Zákon o verejnoprávnych poisťovniach má byť vlajkovou loďou súčasnej vládnej garnitúry a jej predstave o zdravotnom poistení. Oficiálny návrh zatiaľ neexistuje. Ministerstvo však potvrdilo prácu na viacerých alternatívach (napr. monopol jednej poisťovne) ako aj viacero kontroverzných ustanovení (povinné poistenie vybraných skupín osôb v štátnych poisťovniach).

V oblasti financovania zdravotníctva bude mimoriadne zaujímavé sledovať počínanie ministerstiev zdravotníctva a financií. Ide o otázku platby štátu za svojich poistencov. Zatiaľ platí 5 % sadzba do konca apríla. Od mája klesá na 4 %, ibaže by minister vykonal presvedčivé racionalizačné opatrenia. Aké opatrenia a ako sa budú merať známe nie je, takže zotrvávame v našom predpoklade, že sadzba sa od mája na 5 % zvyšovať nebude.

Taktiež našou hypotézou je, že vláde dočasným zvýšením poistného v skutočnosti nešlo o systémové zvýšenie zdrojov do zdravotníctva, ale o pochybné splnenie programového vyhlásenia. A to, že daný návrh dočasne rieši platobnú neschopnosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne v prvom kvartáli je len bonusom navyše.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia