Makro, marec 2007

štvrtok, 29. marec 2007, 15:00

Rekordný rast zamestnanosti

V poslednom štvrťroku 2006 vzrástol medziročne počet pracujúcich o 3,5 % (t.j. o 78 tisíc osôb). Celoročný údaj o raste počtu pracujúcich dosiahol 3,8 %, čo je na trhu práce v SR unikátny údaj. Ak nie sú účinné detailné argumenty proti obsahu zmien Zákonníka práce, možno operovať aj makroekonomickými dátami: Doterajší Zákonník práce nebol prekážkou pre rekordný rast zamestnanosti- tak prečo ho nabúrať? Ak by bol Zákonník práce akokoľvek „zlý“, nebol prekážkou pre historicky najpriaznivejší vývoj na trhu práce. Pri rekordnom raste zamestnanosti sa stabilizoval aj rast reálnej mzdy. V minulosti sa striedali rasty a poklesy reálnej mzdy, posledné roky (2003 a 2006) sa kontinuálne dosahuje rast reálnej mzdy. Miera nezamestnanosti klesla ku koncu 2006 na 12 % podľa výberového zisťovania pracovných síl alebo mierne nad 9 % podľa počtu registrovaných nezamestnaných. Práve po takomto výsledku treba meniť Zákonník práce?

Zlom vo vývoji obchodnej bilancie

Po dlhom čase sa objavil prebytok obchodnej bilancie. V januári 2007 bol medziročný rast exportu podstatne silnejší ako rast importu a na rozdiel od všetkých mesiacov v rokoch 2005 aj 2006 sa objavilo kladné saldo obchodnej bilancie (Graf). Je to dôsledok nábehu nových podnikov v priemysle. Pokračovanie podobnej tendencie (ktoré je pravdepodobné) môže znovu pozitívne ovplyvňovať silu meny.

Graf: Vývoj exportu, importu a salda zahraničnoobchodnej bilancie

Poznámka: pod „rastom“ sa tu chápe medzirčočná zmena, keď rovnaké obdobie predchádzajúceho roka=100

Zdroj: Štatistický úrad SR

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia