Makro, apríl 2007

piatok, 04. máj 2007, 15:00

Verejné financie mali lepší výsledok ako sa pôvodne vykazovalo

Správa o deficite a dlhu prilepšila výsledky uplynulých rokov. SR je povinná vykazovať údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre účely posúdenia plnenia Maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu. v nadväznosti na to SR zostavuje správu, ktorú pravidelne dvakrát ročne zasiela Eurostatu. Z poslednej vyplýva, že podiely deficitov na HDP boli korigované smerom dole za roky 2003, 2004 a 2005. Napr. deficit v roku 2005 bol skorigovaný na -2,83 % HDP, starší údaj hovoril o 3,13 % HDP. Verejné financie už boli konsolidovanejšie ako sa predtým zdalo.

Rast zamestnanosti v prvých dvoch mesiacoch 2007 bol veľmi priaznivý

Priaznivý nad očakávania- hlavne v priemyselnej výrobe, stavebníctve, veľko- a maloobchode. Vo februári 2007 robilo napr. v priemysle o 4,9 % viac osôb oproti februáru 2006, čo je nárast o 27 tis. osôb. Zatiaľ sú však k dispozícii dáta len za niektoré odvetvia.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod hranicu 9 %

Úrady práce vtesnali mieru evidovanej nezamestnanosti do hodnoty 8,9 % (v rovnakom mesiaci 2006 to bolo 11,4 %). Štatistický úrad SR vo svojom výberovom zisťovaní pracovných síl zrejme nameria hodnotu asi o 3,5 percentuálneho bodu vyššiu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia