piatok, 04. máj 2007, 17:00

Komentár publikovaný v časopise .týždeň 18/2007 o bezradnosti ministra zdravotníctva popisuje na príklade Alice z krajiny zázrakov, že nie je možné viesť rezort zdravotníctva bez jasnej vízie. Neexistencia vízie vedie k návrhom protichodných i zbytočných opatrení namiesto toho, aby sa ministerstvo sústredilo na riešenie skutočných problémov zdravotníctva (lieková politika, reštrukturalizácia fakultných nemocníc, vykazovanie a štandardizácia výkonov).

piatok, 04. máj 2007, 16:00

Neexistencia odvodovej neutrality, t.j. rovnakého odvodového zaťaženia všetkých druhov príjmov, vedie k spomaleniu rastu odvodového výnosu. Pre ilustráciu: ak by efektívna odvodová výťažnosť zo zmiešaných dôchodkov bola rovnaká ako v prípade odmien zamestnancov, v roku 2006 by bol výnos pre zdravotné poisťovne vyšší o takmer 19 mld Sk.

piatok, 04. máj 2007, 15:00
  • Rast zamestnanosti v prvých dvoch mesiacoch 2007 bol veľmi priaznivý
  • Verejné financie mali lepší výsledok ako sa pôvodne vykazovalo
  • Miera evidovanej nezamestnanosti klesla pod hranicu 9 %
piatok, 04. máj 2007, 14:00
  • Východiská návrhu rozpočtu hovoria, že makroekonomický vývoj bude priaznivejší ako sa predpokladalo
  • Marcová miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla 2,1 %
piatok, 04. máj 2007, 12:00

V diskusiách o zdravotníctve čoraz častejšie namiesto pojmu zisk používa spojenie „kladný hospodársky výsledok“. Podľa ekonomickej terminológie, ktorá tieto pojmy zaviedla, žiaden rozdiel medzi týmito pojmami neexistuje. Spomenuté termíny sú odvodené od výnosov a nákladov prípadne príjmov a výdavkov. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi resp. príjmami a výdavkami je definovaný ako hospodársky výsledok. Ak je hospodársky výsledok kladný, potom sa dosiahnutý rozdiel nazýva zisk.

piatok, 04. máj 2007, 11:00

Cieľom tohto článku je porovnať platobnú schopnosť jednotlivých zdravotných poisťovní na Slovensku. Vykazovanie platobnej schopnosti u zdravotných poisťovní je dôležitým nástrojom sledovania ich finančného zdravia.

piatok, 04. máj 2007, 10:00

Tvorcom zdravotnej politiky chýba vízia, tvrdí Tomáš Szalay v článku, ktorý bol publikovaný v denníku Hospodárske noviny 18. 4. 2007. Úloha ministerstva zdravotníctva by sa mala obmedziť na reguláciu, ktorá zabezpečí solidaritu a unverzalitu zdravotného systému a prispeje k ochrane spotrebiteľa. Dnes sa ministerstvo snaží regulovať oblasti, ktoré reguláciu nevyžadujú a naopak, nereguluje tie oblasti, ktoré reguláciu potrebujú.

piatok, 04. máj 2007, 6:00 a

Začiatkom apríla český minister zdravotníctva predstavil reformu zdravotníctva, v ktorej plánuje väčšinu krokov naplniť do roku 2010. Ide o politicky nepopulárne opatrenia, ktoré na druhej strane vedú k stabilizácii zdravotníctva a tým aj verejných financií. Pon[kame analýzu východiskovej situácie ako i prehľad avizovaných reformných krokov.

pondelok, 30. apríl 2007, 16:00
Hoci slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú redukciu svojich lôžkových kapacít, a priori nie každá redukcia je užitočná. Nesprávne naplánovaná a zle pripravená redukcia môže efektivitu systému ešte zhoršiť a prehĺbiť tak súčasné problémy, ktoré správa inak dobre popisuje. Návrh optimalizácie, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva vykazuje také zásadné metodické chyby, ktoré znemožňuje jeho ďalšie použitie. Je potrebné zásadne prepracovať metodiku optimalizácie a zohľadniť v nej reálne proxy pre zdravotné potreby obyvateľstva.
pondelok, 30. apríl 2007, 16:00

V novej kategorizácii sú s rôznou úhradou zaradené aj lieky s totožnou účinnou látkou, cestou podania, liekovou formou, dávkovaním, obsahom účinnej látky a dokonca aj počtom dávok v jednom balení, a to na základe neznámych kritérií. Rozhodnutiam kategorizačnej komisie tak chýbajú transparentné a všetkým vopred známe pravidlá.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia