Vláda zvažuje zlúčenie SZP a VšZP

piatok, 01. jún 2007, 17:00

Vláda na svojom zasadnutí 23. mája 2007 zaviazala ministra zdravotníctva predložiť hodnotiaci projekt vytvorenia jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne zlúčením Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Cieľom projektu, ktorý má minister vypracovať do konca augusta 2007, je zhodnotiť všetky pozitíva a negatíva spojenia SZP a VšZP ako aj jeho dopad na verejné zdravotné poistenie. Až z vypracovaného projektu bude zrejmé, čo by prinieslo posudzované vytvorenie jednej verejnoprávnej poisťovne. Z dnes dostupných informácií o fungovaní oboch štátnych poisťovní sa však javí ich zlúčenie ako dobrý a racionálny krok, a to z viacerých dôvodov.

Ambíciou ministerstva zdravotníctva je presadzovať jednu zdravotnú politiku, k čomu nepotrebuje viac ako jednu štátnu poisťovňu. Každé spojenie dvoch navzájom si konkurujúcich subjektov prináša úspory z rozsahu, a to nielen v dnes často skloňovaných správnych nákladoch. Zlúčenie by zároveň umožnilo zjednotenie nákupnej politiky zdravotnej starostlivosti, ktorú štát presadzuje prostredníctvom oboch poisťovní. Pobočková sieť SZP až na jednu výnimku kopíruje pobočkovú sieť VšZP, ich spojenie by preto vytvorilo predpoklad na odpredaj prebytočných nehnuteľností a získanie nezanedbateľných finančných zdrojov. Koncentrácia dvojtretinového trhového podielu v rukách jednej poisťovne by poskytla lepšie východiská pre implementáciu ďalších úloh, ktorými poverila vláda na svojej 44. schôdzi ministra zdravotníctva. Konkrétne ide o vytvorenie nového rámca kódovania, vykazovania a platobných mechanizmov na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti pre všetky typy poskytovateľov. Subjekt, ktorý by vznikol z VšZP a SZP, by bezpochyby disponoval na trhu najkomplexnejšími informáciami o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, na základe ktorých by mohol veľmi účinne selektovať sieť kontrahovaných subjektov. Poistný kmeň SZP (ktorý má na trhu zdravotného poistenia jednu z najlepších štruktúr) by pomohol stabilizovať platobnú schopnosť VšZP, ktorá je spomedzi všetkých poisťovní najnižšia. Poistenci SZP by naopak mohli benefitovať z robustnosti trhovej sily VšZP.

Sfúzovanie poisťovní má ale viacero negatívnych aspektov. Každé zlúčenie nesie so sebou nemalé transakčné náklady, ktorých efekt sa neprejaví okamžite. Integrácia SZP a VšZP bude bezpochyby náročná na čas. Ani pri najoptimistickejšom scenári nemožno dosiahnuť očakávané prínosy v krátkodobom časovom horizonte. Tie sa pri pesimistickom scenári nemusia vôbec naplniť. Koncentrácia 2/3-ového podielu v rukách jednej poisťovne môže negatívne ovplyvniť súťaž na trhu zdravotného poistenia a znížiť tlak na zlepšovanie kvality služieb pre poistencov. Bonitný poistný kmeň môže z rôznych dôvodov (napr. uniformita poistného programu) vnímať zlúčenie negatívne a odísť do iných (súkromných) zdravotných poisťovní, čo bezpochyby oslabí novovzniknutú poisťovňu.

Vzhľadom na to, že vláda ako aj ministerstvo zdravotníctva plánujú presadiť viacero zásadných zmien, bude potrebné posudzovať zlúčenie VšZP a SZP v kontexte týchto zmien. Tie môžu víziu jednej verejnoprávnej poisťovne ovplyvniť tak pozitívne ako aj negatívne. V každom prípade, komplexné a objektívne zhodnotenie skutočných plusov a mínusov zvažovaného zlúčenia VšZP a SZP si vyžaduje hlbšie poznatky a informácie o týchto inštitúciách. Tie by sa mali objaviť počas príprav materiálu resp. v samotnom projekte, ktorý posúdi výhodnosť fúzie. Z argumentov, ktoré sú momentálne známe širšej verejnosti, hovorí ale viacero za ako proti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia