piatok, 01. jún 2007, 17:00

Vláda zaviazala ministra zdravotníctva predložiť hodnotiaci projekt vytvorenia jednej verejnoprávnej zdravotnej poisťovne zlúčením Spoločnej zdravotnej poisťovne (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Z dnes dostupných informácií o fungovaní oboch štátnych poisťovní sa však javí ich zlúčenie ako dobrý a racionálny krok, a to z viacerých dôvodov.

piatok, 01. jún 2007, 16:16

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Viera Tomanová sa rozhodla pripojiť k deklarácii „Zveľaďovanie sociálnej Európy“ a vláda tento krok odobrila. Cieľom deklarácie je prikláňanie sa k európskemu sociálnemu modelu a k nutnosti, aby všetky členské štáty spoločne čelili takým novým javom ako globalizácia a starnutie obyvateľstva. Ide o vágnu deklaráciu, pripomínajúcu súbor pekných prianí. Európsky sociálny model nie je homogénna, jasná vec, ako to ministerka (ale aj vláda) prezentujú.

piatok, 01. jún 2007, 16:00

Štatistický úrad zverejnil svoj rýchly odhad HDP za prvý štvrťrok. Vyplýva z neho medziročný reálny rast ekonomiky o 8,9 %. Tento veľmi priaznivý výsledok súvisel hlavne s rastom pridanej hodnoty v priemyselnej výrobe, najmä vo výrobe strojov, elektrických zariadení a dopravných prostriedkov. To vôbec neprekvapuje. Prekvapuje skôr pesimistická reakcia komentátorov v niektorých médiách, ktorí tento výsledok vnímali ako mierne sklamanie.

piatok, 01. jún 2007, 15:15

V Spotrebiteľskom barometri (apríl 2007) sa pri hodnotení doterajšieho vývoja hospodárskej situácie na Slovensku pozitívne vyjadroval doteraz najvyšší podiel opýtaných (47 %). Posudzovanie doterajšieho vývoja ekonomiky je indikátorom, pri ktorom bol medziročný posun najvýraznejší. Aj budúcnosť ekonomiky v SR videli respondenti pozitívnejšie než pred mesiacom. Zúžil sa okruh pesimistov na doterajšie minimum 13 %.

piatok, 01. jún 2007, 13:00
  • Bežný účet platobnej bilancie po dlhšom čase v prebytku
  • Celková zamestnanosť vzrástla o 2,1 %
piatok, 01. jún 2007, 12:30

Na konci predchádzajúceho roka bola miera inflácie vnímaná ako parameter, s ktorým bude mať Slovensko problém pri plnení tzv. konvergenčných kritérií. Teraz už táto hrozba významne ustúpila.

piatok, 01. jún 2007, 12:00

Mzdy v slovenskom zdravotníctve zaostavajú za priemernými mzdami v národnom hospodárstve cca o 10 %. Z detailnejšieho rozboru miezd v sektore vyplýva, že medzi jednotlivými kategóriami pracovníkov existujú nezanedbateľné rozdiely.

piatok, 01. jún 2007, 11:00

Komentár k publikácii Štencl – Šagát – Labaš – Krištúfek – Kováč: Slovenské zdravotníctvo. Súčasný stav, problémy a návrhy riešení

piatok, 01. jún 2007, 10:00

Zo stretnutia prezidenta Slovenskej lekárskej komory (SLK) Milana Dragulu s premiérom Robertom Ficom vyplynula požiadavka komory, aby sa podiel finančných prostriedkov vynaložených na zdravotníctvo postupne zvyšoval zo súčasných 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) až na 7,5 % HDP v roku 2010.

piatok, 01. jún 2007, 9:00

Termín „prerozdelenie“, ktorý je udomácnený v  slovenskej legislatíve, pozná odborná literatúra pod názvom kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov. Existujúci systém prerozdelenia síce pokrýva demografické prediktory, avšak nedokáže pokryť dva dôležité prejavy neurčitosti: individuálne katastrofické náklady a špecifické skupiny chorôb.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia