Makro, november 2007

pondelok, 10. december 2007, 15:00

Historicky najnižšia miera registrovanej nezamestnanosti

V októbri klesla miera evidovanej nezamestnanosti na 7,9 %. Ide o historické minimum. V rovnakom mesiaci roku 2006 bola miera evidovanej nezamestnanosti 9,3 %. Počet disponibilných nezamestnaných tak klesol na cca 206 tisíc. Ide o dáta vyplývajúce z registrov úradov práce Miera nezamestnanosti vykazovaná podľa výberového zisťovania pracovných síl bude približne 3,5 percentuálnych bodov vyššia (tu totiž nejde o dáta z úradných registrov, ale o subjektívne výpovede občanov o tom, či majú platenú prácu). Za tretí kvartál bola metódou výberového zisťovania sprostredkovaná hodnota 11,2 %.

Napriek spomaleniu rastu produkcie bol rast HDP stále mimoriadne vysoký

V 3. štvrťroku 2007 sa reálny rast HDP udržal na mimoriadne vysokej úrovni, dosiahol 9,4 %. Pritom rast objemu hrubej produkcie sa v porovnaní s predchádzajúcimi štvrťrokmi výraznejšie spomalil (z 12,9 % v prvom a 9,4 % v druhom štvrťroku na 5,8 % v treťom). Keďže však HDP je ukazovateľ na báze pridanej hodnoty, rast hrubej produkcie ho môže a nemusí vážnejšie ovplyvniť. Pri citeľnom spomalení rastu hrubej produkcie došlo k ešte výraznejšiemu poklesu tempa rastu medzispotreby (jej rast bol len 2,5 % v treťom štvrťroku). Tak pridaná hodnota (daná rozdielom medzi hrubou produkciou a medzispotrebou) mohla dosahovať mimoriadne silný rast. Spomalenie rastu produkcie bolo pritom očakávané. V treťom kvartáli 2006 došlo k expanzii priemyselnej produkcie (začiatok produkcie nových firiem v automobilovom priemysle) a tým sa zvyšuje porovnávacia báza pre súčasné obdobie. Je vysoko pravdepodobné, že spomalený rast produkcie nebude dlhodobo vyvažovaný spomalením rastu medzispotreby a postupne sa spomalí aj rast HDP (stále však zostane relatívne vysoký, nie však v súčasných mimoriadnych dimenziách).

V 1. až 3. štvrťroku 2007 vzrástol HDP reálne o 9 % (v bežných cenách o 11,6 %). V porovnaní so staršími členmi EÚ ide o neporovnateľný údaj, ale v porovnaní s pobaltskými novými členmi EÚ je to skôr „normálne“ číslo. Keďže sú už k dispozícii dáta za celú EÚ, možno konštatovať, že vyššie tempo rastu ako Slovensko dosiahlo len Lotyšsko (11,0 %).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia