Prišlo vytriezvenie?

pondelok, 07. január 2008, 16:00

Štatistický úrad SR pravidelne publikuje výsledky svojich súhrnných konjunkturálnych indexov, ktoré sú metodicky zosúladené s konjunkturálnymi indexami vykazovanými v rámci EÚ. Takéto indikátory zvyčajne dobre odrážajú stav očakávaní v ekonomike. Jeden z nich, index spotrebiteľskej dôvery, sa v poslednom období zachoval nezvyčajne: najprv sa vyvíjal až príliš pozitívne, následne až príliš negatívne. Ostatné konjunkturálne indexy sa vyvíjali v podstatne menších výkyvoch.

Fáza prehnane optimistická

Trvalý pokles miery nezamestnanosti a nárast reálnej mzdy sa postupne sa začal v druhej polovici roka 2006 odrážať v posilňovaní pozitívnych očakávaní domácností 2006 pozoruhodne priaznivé úrovne. Indikátor spotrebiteľskej dôvery, ktorý odráža očakávania domácností ohľadne svojej kúpnej sily a budúcej spotreby, dosiahol vtedy najvyššie hodnoty za posledných 9 rokov. Indikátor vychádza zo subjektívnych názorov respondentov. Preto jeho výsledky môžu byť ovplyvnené náladami v spoločnosti a inými masovopsychologickými javmi. Indikátor je výsledkom číselného bodovania subjektívnych názorov občanov na predpokladaný vývoj ekonomiky, na vývoj nezamestnanosti, na predpokladaný vývoj finančnej situácie a vývoj úspor vo vlastnej domácnosti. Respondenti v jesenných mesiacoch roka 2006 podstatne pozitívnejšie oproti minulosti hodnotili vývoj predpokladanej nezamestnanosti a trochu pozitívnejšie vnímali očakávanú finančnú situáciu v domácnosti. Je pravdepodobné, že pod mimoriadne dobrý výsledok tohto indikátora sa podpísali jednak objektívne vývojové tendencie v ekonomike (dlhodobo klesajúca miera nezamestnanosti, rast reálnej mzdy), ale aj masovopsychologické javy súvisiace s konaním vlády (odmietanie zvyšovania cien v energetike, sľuby vlády v sociálnej oblasti a paternalistické postoje).

Mimoriadne pozitívne vnímanie vlastnej situácie pretrvalo v prvej polovici roka 2007, potom prišlo k zvratu.

Fáza prehnane pesimistická (?)

Optimizmus respondentov konjunkturálneho dotazníka akoby vyprchal (pozri v Grafe 1). Tak, ako neodôvodnene expandoval v druhej polovici 2006, tak neodôvodnene aj opadol v druhej polovici 2007. Nastala zvláštna situácia, keď pri rekordne silnom ekonomickom raste a rekordne nízkej miere nezamestnanosti narástol pesimizmus domácností. Je tu značný nesúlad medzi vývojom merateľných makroekonomických veličín a vývojom tohto konjunkturálneho indexu. Aká je naša interpretácia? V druhej polovici roka 2007 ide o kompenzáciu neoprávnených pozitívnych očakávaní z obdobia druhého polroku 2006 a prvého polroku 2007. Zrejme spotrebitelia na základe osobnej skúsenosti prestali podliehať prehnane pozitívnym predstavám vyvolaným paternalizmom politickej elity a posilnil sa pesimizmus. A to aj napriek priaznivému vývoju rozhodujúcich makroekonomických parametrov.

Graf 1: Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery (priemer roka 2005 = 100)

Zdroj: Štatistický úrad SR

Konjunkturálne indexy sa obyčajne využívajú na krátkodobé predpovedanie vývoja ekonomiky. Index spotrebiteľskej dôvery by sa normálnych okolností dal využiť na predpovedanie vývoja konečnej spotreby domácností, maloobchodných tržieb či úspor domácností. Tento index sa však zachoval tak, že by mohol viesť k chybným prognózam. Prepad úrovne indexu spotrebiteľskej dôvery nebude pravdepodobne znamenať dramatické zhoršenie súvisiacich objektívnych parametrov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia