pondelok, 07. január 2008, 17:00

Zdravotníctvo v roku 2007 najvýznamnejšie ovplyvnil premiér Robert Fico, a to napriek tomu, že zdravotníctvu nerozumie. Zdravotná politika tak pod taktovkou Roberta Fica nadobudla rozmery ideológie pod heslom budovania „štátneho zdravotníctva“.

pondelok, 07. január 2008, 16:00

Štatistický úrad SR pravidelne publikuje výsledky svojich súhrnných konjunkturálnych indexov, ktoré sú metodicky zosúladené s konjunkturálnymi indexami vykazovanými v rámci EÚ. Takéto indikátory zvyčajne dobre odrážajú stav očakávaní v ekonomike. Jeden z nich, index spotrebiteľskej dôvery, sa v poslednom období zachoval nezvyčajne: najprv sa vyvíjal až príliš pozitívne, následne až príliš negatívne.

pondelok, 07. január 2008, 15:00
  • Mzdy v zdravotníctve a sociálnej pomoci rástli najrýchlejšie zo všetkých odvetví. 
  • Obe miery nezamestnanosti klesajú, ale stále sú vzájomne vzdialené.
pondelok, 07. január 2008, 14:00

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) predložilo v závere roka návrhy na zrušenie ďalších dvoch úloh, ktoré vláda uložila ministrovi zdravotníctva v januári a máji tohto roku. Predmetom úloh bolo vypracovanie správy o poskytovaní finančne náročnej liečby (FNL) a vytvorenie jednotnej osnovy výkazníctva a účtovníctva záväznú pre všetky zdravotné poisťovne a zdravotnícke zariadenia.

pondelok, 07. január 2008, 13:00

Informovaný súhlas je významným pilierom moderného ponímania zdravotníctva a výrazným spôsobom zapája pacienta do procesu liečby, pričom zvyšuje jeho právne aj zdravotnícke povedomie. Autor poukazuje na praktické nedostatky jeho súčasnej slovenskej úpravy. Článok, ktorý bol publikovaný v časopise Via Practica uverejňujeme s láskavým súhlasom vydavateľstva Solen.

pondelok, 07. január 2008, 11:00

Parlament schválil na sklonku roku 2007 novely väčšiny zdravotníckych zákonov. Článok analyzuje zmeny v zákone o zdravotnej starostlivosti, ktoré pod číslom 662/2007 Z. z. nadobudli účinnosť 1. januára 2008 (s výnimkou rajonizácie, ktorá začína od 31. marca 2008).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia