Ministerstvo sa chystá riešiť finančne náročnú liečbu

utorok, 19. február 2008, 17:23

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. Chce zmeniť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zároveň chce rišeiť problematiku finančne náročnej zdravotnej starostlivosti, a to buď zriadením fondu na úhradu finančne zvlášť náročných zdravotných výkonov alebo zmenou prerozdeľovacieho mechanizmu. Health Policy Institute uprednostňuje druhý prístup k riešeniu.

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ) pripravuje návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach. V predbežnej informácii zverejnenej na internetovej stránke MZ sa uvádza, že novela by mala zmeniť kompetencie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a zároveň by sa mala zaoberať finančne náročnou zdravotnou starostlivosťou. Túto problematiku chce ministerstvo riešiť zriadením fondu na úhradu finančne zvlášť náročných zdravotných výkonov, alebo vyprecizovaním prerozdeľovania poistného a zavedením druhého prerozdelenia. Druhé prerozdeľovanie by pritom malo brať do úvahy práve finančne náročných poistencov. Termín predloženia návrhu zákona je september 2008.

Vytvorenie osobitného fondu na úhradu mimoriadne finančne náročných zdravotníckych výkonov z pokút uhradených ÚDZS avizoval hovorca úradu Milan Michalič v stredu, 13. februára. Dôvodom tohto návrhu je podľa Michaliča fakt, že všetky výnosy z právoplatne uložených pokút odvádza úrad do štátneho rozpočtu a nie sú teda jeho príjmami. Pripravovaná zmena by tak podľa ÚDZS zabezpečila, aby finančné prostriedky ostali v systéme verejného zdravotného poistenia. Úrad pritom v roku 2007 uložil pokuty v celkovej výške takmer 28,27 mil. Sk. Health Policy Institute (HPI) k takémuto riešeniu zaujal negatívne stanovisko: ide o nesystémové opatrenie, ktoré povzbudzuje nesprávne motivácie. HPI dlhodobo presadzuje druhú ministerstvom avizovanú alternatívu, t.j. rozšírenie parametrov prerozdelenia o zdravotný stav (viď článok Petra Pažitného: Prerozdeľovací mechanizmus si vyžaduje revíziu o kritické diagnózy, 2005).

Problémom pre zavedenie akejkoľvek zmeny je však chýbajúca analýza stavu poskytovania finančne náročnej liečby. Vláda síce poverila ministerstvo zdravotníctva vypracovať takýto materiál a ministerstvo si od zdravotných poisťovní vyžiadalo podklady pre takú analýzu. Avšak úlohu si ministerstvo nakoniec dalo vlani v novembri zrušiť ako „nerealizovateľú“ a získané dáta odmietlo na základe infozákona sprístupniť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia