Finančne náročná liečba

piatok, 20. apríl 2012, 14:31

Finančne náročná liečba označuje zdravotnú starostlivosť, ktorej náklady presahujú určitú stanovenú hranicu. Úhrada finančne náročnej liečby býva kompenzovaná medzi zdravotnými poisťovňami v rámci kompenzácie rizikovej štruktúry poistencov ex post. Vnímanie finančne náročnej liečby je medzi poisťovňami odlišné, no vo všeobecnosti za finančne náročnú liečbu považujú liečbu, ktorá svojou cenou prevyšuje cenu ukončenej hospitalizácie.

Úlohu vypracovať správu o finančne náročnej liečbe dostalo ministerstvo zdravotníctva v januári 2007. Správa však nebola vypracovaná, ministerstvo si dalo úlohu zrušiť z dôvodu neexistencie právnej definície finančne náročnej liečby (viac viď v článku Zrušené úlohy, IntoBalance 12/2007).

V analýze dát zdravotných poisťovní za rok 2006 Health Policy Institute porovnal počty poistencov, ktorých náklady presiahli niektorú z troch hraníc: 500 000 Sk, 750 000 Sk alebo 1 000 000 Sk. V štátnych zdravotných poisťovniach (VšZP, SZP) bol ich počet mierrne vyšší, než by zodpovedalo ich trhovému podielu, naopak v súkromných poisťovniach (Apollo, Dôvera, Sideria) bola situácia opačná. Celkový dopad tojto odlišnej rizikovej štruktúry bol však minimálny: celkový objem nerovnováhy činil za rok 2006 len 25 miliónov Sk.

 

Česká republika

V Českej republike sa za nákladného poistenca považuje ten poistenec, ktorého ročné náklady na zdravotnú starostlivosť presiahnu 30-násobok priemerných nákladov na poistenca spred dvoch rokov. V roku 2008 bola hranica nákladnej starostlivosti na úrovni 486 734 Kč. Pri prerozdelení ex post má zdravotná poisťovňa nárok na úhradu 80 % čiastky, o ktorú nákladná starostlivosť prekročí stanovenú hranicu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia