HPI: zdravotné poisťovne ako akciové spoločnosti sa osvedčili

piatok, 09. máj 2008, 9:00

Health Policy Institute sa zásadne nestotožňuje s tvrdeniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, že v prípade zdravotných poisťovní je akciová spoločnosť nevhodnou právnou formou.

Zdravotné poisťovne dnes nezaťažujú verejné financie svojimi dlhmi a plnia si svoje záväzky v lehote splatnosti. Ako akciové spoločnosti majú transparentné orgány, adresných vlastníkov, jasné pravidlá účtovníctva, podliehajú nezávislému auditu ako aj dohľadu regulátora.

Podľa MZ SR je odchod EZP z trhu dôkazom, že „legislatíva prijatá za predchádzajúcej vlády je nastavená v neprospech občana.“ Ministerstvo si tak zamieňa príčinu a následok. EZP neodchádza z trhu kvôli legislatíve prijatej za predchádzajúcej vlády. Ak odchod zdravotnej poisťovne z trhu podľa MZ neprospieva občanom, treba jasne povedať, že to bola súčasná vláda, ktorá v máji 2007 schválila cieľ vytvorenia jednej zdravotnej poisťovne postupným vytláčaním súkromných poisťovní. A to pritom v rozpore s programovým vyhlásením vlády („Vláda presadí také právne prostredie, v ktorom všetky zdravotné poisťovne budú mať rovnocenné podmienky bez ohľadu na ich právnu formu…“).

Akcionári súkromných zdravotných poisťovní podnikajú právne kroky na ochranu vložených investícií. Ak budú úspešní – čo je podľa HPI pravdepodobný scenár budúceho vývoja – cenu za dôsledok legislatívnych zmien prijatých za súčasnej vlády zaplatia občania. To nás oprávňuje k tvrdeniu, že legislatíva prijatá za súčasnej vlády je nastavená v neprospech občanov.

Považujeme za potrebné pripomenúť MZ skúsenosť, ktorú slovenské zdravotníctvo absolvovalo v súvislosti s krachom ZP Perspektíva pred desiatimi rokmi. Táto poisťovňa fungovala na „neziskovom“ princípe, nebola akciovou spoločnosťou, viedla „verejnoprávne“ účtovníctvo, nepodliehala nezávislému dohľadu. Na sklonku svojho pôsobenia zanechala zdravotníkom – a daňovým poplatníkom – dlhy za najmenej 2,5 mld. Sk.

Taktiež je potrebné pripomenúť, aká bola platobná disciplína zdravotných poisťovní pred ich transformáciou na akciové spoločnosti. Záväzky zdravotných poisťovní po lehote splatnosti dosahovali k 31. 12. 2003 až 12,5 mld. Sk (!). Dnes, v právnej forme akciových spoločností sú zdravotné poisťovne stabilizujúcim prvkom rezortu. Záväzky po lehote splatnosti k 31. 12. 2007: necelých 0,1 mld. Sk.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia