Makro, apríl 2008

piatok, 09. máj 2008, 15:00

V apríli OECD zverejnila jednu zo svojich základných štatistických publikácií OECD Factbook 2008

Jednu kapitolu v nej venovala zmenám v produktivite. Vyplýva z nej, že slovenská ekonomika patrila v uplynulých rokoch k lídrom v raste produktivity vyjadrenej ako vytvorený HDP za pracovnú hodinu. Takto vyjadrená hodinová produktivita rástla v období 2001- 2006 najrýchlejšie na Slovensku, v Česku, Maďarsku a v Kórei (všade v priemere cez 4% ročne). Slabý priemerný rast, menej ako 1% ročne, bol zaznamenaný v Taliansku, Španielsku, Mexiku, Novom Zélande, Portugalsku aj v Holandsku. Tento výsledok dáva Slovensku dobrú perspektívu pre zlepšovanie konkurencieschopnosti a dobiehanie výkonnosti ekonomicky najvyspelejších krajín.

Pomer medzi vývozom a dovozom farmaceutických výrobkov je naďalej veľmi nepriaznivý

Nie je to však žiadne prekvapenie, ale logický dôsledok štruktúry trhu s farmaceutickými výrobkami. Vývoz farmaceutických výrobkov dosiahol v roku 2007 iba 21,6 % objemu ich dovozu. Ak dáme do pomeru objem dovozu a objem výdavkov domácností aj poisťovní na farmaceutické výrobky a lieky, vychádza hodnota približne 86 %. Znamená to veľmi vysokú dovoznú náročnosť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia