Po generálnom pardone pohľadávky opäť rastú

pondelok, 05. máj 2008, 12:12

Pohľadávky Sociálnej poisťovne (SP) na poistnom voči štátnym a transformovaným zdravotníckym zariadeniam dosiahli ku koncu februára takmer 1,05 mld. Sk. Kým ku koncu januára, dokedy mohli zdravotnícke zariadenia využiť tzv. generálny pardon, teda odpustenie povinnosti platiť penále za podmienky zaplatenia dlžného poistného, klesli pohľadávky SP voči zdravotníckym zariadeniam medzimesačne takmer o 280 mil. Sk, počas februára po skončení možnosti využiť generálny pardon stúpli o 61,17 mil. Sk.

Februárový nárast pohľadávok na poistnom sa pritom týka najmä štátnych zdravotníckych zariadení, ktorých dlh na poistnom oproti koncu januára vzrástol takmer o 58,5 mil. Sk. Zvyšných 2,7 mil. Sk predstavuje nárast pohľadávok SP počas februára voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam. Štátne zdravotnícke zariadenie dlhovali poisťovni ku koncu februára celkovo takmer 742,1 mil. Sk, čo predstavuje 70,8 % z celkového objemu pohľadávok na neuhradenom poistnom voči všetkým sledovaným zdravotníckym zariadeniam. Voči transformovaným zdravotníckym zariadeniam evidovala SP ku koncu februára pohľadávky na poistnom v sume 305,3 mil. Sk.

„Niektoré zdravotnícke zariadenia využili takzvaný generálny pardon, pričom tento dopad sme kvantifikovali na 375 milónov korún,“ povedal riaditeľ sekcie ekonomiky SP Miroslav Janík.

Uvedenú sumu podľa neho zaplatili zdravotnícke zariadenia poisťovni v decembri minulého roka a januári tohto roka kvôli tomu, aby im SP odpustila penále. V prípade štátnych zdravotníckych zariadení ide o 335,8 mil. Sk a ďalších 39,7 mil. Sk zaplatili v rámci tzv. generálneho pardonu poisťovni zdravotnícke zariadenia vytvorené vyššími územnými celkami. Ako skonštatoval šéf sekcie ekonomiky SP, novela zákona o sociálnom poistení, ktorá umožnila odpustiť penále v prípade uhradenia dlžného poistného, mala pozitívny dopad na zníženie pohľadávok SP, uzatvára agentúra SITA.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia