Skok vo výkonnosti: z 57 % na 62 % priemernej výkonnosti OECD

piatok, 09. máj 2008, 16:00

Extrémne silný ekonomický rast posunul Slovensko v rebríčku výkonnosti. OECD zverejnila údaje o HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (to je zaužívané meradlo pri porovnávaní ekonomickej výkonnosti krajín). Výkonnosť slovenskej ekonomiky priam skočila z úrovne 57 % priemernej výkonnosti štátov OECD (ale podobne aj štátov eurozóny) na 62 % v roku 2007.

Graf 1: Výkonnosť štátov V4, priemer OECD = 100

Zdroj: OECD, 2008

Nikdy predtým slovenská ekonomika nedosiahla taký značný posun za jeden rok (Graf 1). Tento úspech vznikol súbehom dvoch faktorov:

  • Silný rast HDP znamenal nárast HDP na obyvateľa v domácej mene z 307 tis. Sk na 343 tis. Sk. Je to rast o 11,6 %.
  • Priaznivo sa vyvíjal aj paritný kurz, ktorým sa hodnota v domácej mene prepočítava do medzinárodne porovnateľnej kategórie. Z Grafu 2 možno vyčítať, že od roku 2004 je paritný kurz podstatne stabilnejší ako predtým. V roku 2007 dokonca hodnota paritného kurzu medziročne mierne klesla a dosiahla hodnotu 17,05 SKK za 1 USD podľa parity kúpnej sily (PKS).

Ak hodnotu HDP na obyvateľa 343 tis. Sk prepočítame paritou kúpnej sily, dostávame hodnotu približne 20 100 USD na obyvateľa podľa PKS (za rok 2006 vychádza podobným výpočtom hodnota 17 900).

Graf 2: Vývoj parity kúpnej sily (paritný kurz voči USD)

Zdroj: OECD, 2008

Vyrovnávanie úrovne výkonnosti hospodárstva SR a OECD (či eurozóny) by sa malo pozitívne prejavovať aj na zbližovaní životnej úrovne. Zbližovanie životnej úrovne však bude pomalšie ako zbližovanie výkonnosti ekonomík. Značný je už východiskový rozdiel: relácia SR k eurozóne pri tvorbe HDP/obyvateľa sa v roku 2007 rovnala spomínaným 62 %, pritom relácia v úrovni reálnych miezd dosahovala len úroveň asi 44 % (tiež údaj OECD). Stredno- a dlhodobé tempá rastu reálnych miezd budú pravdepodobne zaostávať za tempom rastu HDP. Preto ešte dlhšiu dobu pretrvá (aj keď sa zmenší) disproporcia medzi dosiahnutou úrovňou výkonnosti a dosiahnutou mzdovou úrovňou.

V úrovni HDP na obyvateľa sa slovenská ekonomika podstatne rýchlejšie priblíži k najvyspelejším ekonomikám ako v úrovni reálnych miezd.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia