Rating zdravotných poisťovní má zmysel

pondelok, 16. jún 2008, 13:00 , a

Hodnotenie zdravotných poisťovní formou ratingu by malo plniť dve základné úlohy:

 1. v prvom rade by malo informovať spotrebiteľa o rozdieloch medzi zdravotnými poisťovňami, aby sa na ich základe dokázal rozhodnúť, v ktorej poisťovni dostane také služby, ktoré mu najviac vyhovujú

 2. a zároveň aj poskytnúť zdravotným poisťovniam porovnávaciu bázu na zlepšenie ich procesov.

Systém viacerých zdravotných poisťovní so sebou nutne prináša potrebu ich porovnávania. Je to dokonca podmienkou existencie viacerých poisťovní. Ak by sa totiž zdravotné poisťovne od seba neodlišovali, nebol by tu ani priestor pre ich fungovanie. Podľa viacerých prieskumov verejnej mienky z roku 2007 sú viac ako dve tretiny Slovákov za zachovanie plurality zdravotného poistenia. Na rozhodovanie ako sa orientovať v ponuke zdravotných poisťovní však potrebujú informácie.

Rating zdravotných poisťovní znižuje informačnú medzeru medzi poistencom a poisťovňami a zvyšuje transparentnosť prostredia. Jedine prehľadné a dostupné informácie zvyšujú dôveru poistencov voči poistnému systému a zdravotným poisťovniam.

Hodnotenie zdravotných poisťovní je prirodzeným prvkom v zdravotných systémoch s viacerými zdravotnými poisťovňami ako sú Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, či Austrália a USA. Tieto ratingy sa často zameriavajú na oblasti, ktoré sú špecifické pre jednotlivé systémy. V USA sa veľký dôraz kladie na ratingy hodnotiace finančnú stabilitu na jednej strane a zdravotný stav poistencov na strane druhej. V krajinách, kde sa rozsah hradenej starostlivosti medzi poisťovňami podstatne líši, ako napríklad v Austrálii sa hodnotenia zameriavajú na porovnávanie toho, čo poistenec za svoje peniaze od poisťovne dostane. Medzi ďalšie často porovnávané odlišnosti patrí aj výška poistného. Komplexnejšie ratingy sa snažia hodnotiť aj to, aké služby poistenec dostáva a či má nárok na zdravotnú starostlivosť aj nad rámec zákonom stanoveného rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti. Medzi najzaujímavejšie a najkomplexnejšie ratingy v zahraničí patrí hodnotenie zdravotných poisťovní v Nemecku, ktorého druhý ročník publikoval na jeseň v roku 2007 časopis Focus Money a bol vytvorený v spolupráci s Nemeckým inštitútom pre kvalitu (Rámček 1).

  Rámček 1: Kritériá ratingu zdravotných poisťovní v Nemecku podľa časopisu Focus Money

  • výška poistného (váha: 50 %)
  • klientsky servis – hodnotenie call – centra, telefonického poradenstva a ďalších služieb, kde sa sleduje aj počet hodín prevádzky, kto je na linke (lekár/operátor), počet dní, keď bol telefón obsadený a pod. (váha: 11,06 %)
  • pobočky – počet pobočiek prepočítaný na množstvo oblastí, v ktorých poisťovňa pôsobí (váha: 7,69 %)
  • doplnkové služby – hodnotenie služieb nad rámec povinnej starostlivosti ako zaplatenie pomoci v domácnosti v prípade, ak rodič je chorý, semináre, prevencia a pod. (váha: 4,81 %)
  • integrovaná starostlivosť– počet zmlúv o integrovanej zdravotnej starostlivosti medzi lekármi a nemocnicami (váha: 5,77 %)
  • alternatívna medicína – alternatívne prístupy k onkologickým ochoreniam, homeopatia, elektroterapia, hydroterapia, fytoterapia, shiatsu a pod. (váha: 5,77 %)
  • modelové programy – hodnotenie existencie modelových programov ako ambulantné operácie, prevencia predčasných pôrodov samomeraním pH, monitorovanie mozgovej porážky po prepustení z nemocnice sestrou v domácom prostredí, telemedicína a pod. (váha: 5,77 %)
  • programy na liečbu chronických ochorení – hodnotenie existencie programov na liečbu astmy, rakoviny prsníka, diabetes mellitus 1. a 2. typu, koronárnych ochorení a chronickej obštrukčnej choroby pľúc ( váha: 5,77 %)
  • bonusové programy – hodnotenie existencie programov, pri ktorých poistenec môže ušetriť peniaze alebo dostane bonus za určité zdravotné správanie (váha: 3,37 %)

Zdroj: Focus Money 2006

Health Policy Institute aj v tomto roku pripravuje komplexné hodnotenie zdravotných poisťovní podľa viacerých kritérií, ktoré hodnotia postavenie poisťovne, jej procesy a dosahované výsledky (Tabuľka 1). Rating sa bude venovať 7 oblastiam. Každá z týchto oblastí bude hodnotená samostatne a umožní tak poistencom vybrať si tie oblasti, ktoré on považuje za potrebné a rozhodnúť sa podľa vlastných preferencií. Veľkú váhu plánujeme v tomto roku pripísať spokojnosti poskytovateľov a poistencov so službami poisťovne. Toto porovnanie zároveň poskytne spätnú väzbu poisťovniam, ako môžu ďalej zlepšovať svoje služby pre poistencov.

Tabuľka 1: Kritériá ratingu zdravotných poisťovní pre rok 2008

Kritérium Popis
finančná stabilita zdravotnej poisťovne hodnotí schopnosť zdravotnej poisťovne plniť jej súčasné a budúce záväzky voči poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
operačné procesy zdravotnej poisťovne hodnotí nastavenie procesov v zdravotnej poisťovni, ktoré majú dopad na výkon zdravotného poistenia
biznis profil zdravotnej poisťovne hodnotí vývoj zdravotnej poisťovne a jej stabilitu na trhu
vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti hodnotí vzťah zdravotnej poisťovne k poskytovateľom v zmysle platobných a zmluvných podmienok
kvalita poskytovaných služieb poistencom v zdravotnej starostlivosti hodnotí poskytovanie zdravotných služieb z pohľadu zabezpečenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti, manažmentu pacientov a poskytovania zdravotnej starostlivosti nad rámec rozsahu hradenej zdravotnej starostlivosti
služby klientom hodnotí existenciu a kvalitu služieb klientskych servisov, pobočiek, call-centier a internetových stránok
spokojnosť klientov dotazníkovou formou sa meria spokojnosť klientov so zdravotnou poisťovňou

Zdroj: Health Policy Institute, 2008

Článok bol publikovaný v Zdravotníckych novinách č. 25/2008 ako reakcia na článok E. Andrejčákovej: „Má rating v povinnom poistení opodstatnenie?“

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia