Rating zdravotných poisťovní za rok 2009 nebudeme publikovať

nedeľa, 20. september 2009, 17:00 , , a

S poľutovaním oznamujeme, že tento rok rating zdravotných poisťovní nebudeme publikovať. Vedú nás k tomu dva hlavné dôvody. Po prvé, pochybnosti o validite zverejňovaných údajov. Po druhé, neochota niektorých zdravotných poisťovní poskytovať údaje.

Pochybnosti o validite údajov

V roku 2007 sme rating publikovali po prvý raz, pričom sme do úvahy brali málo parametrov rozdelených do štyroch osí. V roku 2008 sme významne zlepšili metodiku, keď sme do úvahy brali celkovo 30 parametrov rozdelených do 7 osí. V roku 2009 sme sa snažili metodiku naďalej zlepšovať, avšak narazili sme na problém validity zverejňovaných údajov. Najväčšie problémy sme identifikovali pri vykazovaní tvorby technických rezerv a pri identifikovaní výšky záväzkov za zdravotnú starostlivosť. Podobne, zmeny vo vykazovaní platobnej schopnosti od januára 2009 boli zámerne nastavené tak, aby viac zahmlievali ako odkrývali skutočný stav finančného zdravia zdravotných poisťovní.

Nie je v našej moci korigovať vykázané údaje zdravotných poisťovní, lebo nemáme prístup k interným dokumentom. Je však naším právom odmietnuť používať údaje, ktoré podľa nás verne neodzrkadľujú skutočný stav ich hospodárenia.

Neochota zverejňovať údaje o sebe

Mrzí nás, že Všeobecná zdravotná poisťovňa a Spoločná zdravotná poisťovňa veľmi neochotne zverejňujú, či skôr ochotne nezverejňujú údaje a informácie o sebe. Nedostatok údajov práve zo štátnych poisťovní nám neumožnil porovnať niektoré dôležité indikátory.

Na druhej strane veľmi oceňujeme konštruktívny prístup zdravotnej poisťovne Union. Naša najväčšia vďaka za pozitívny a aktívny prístup patrí Bjarne Slorupovi, Katke Kafkovej a Martinovi Hargašovi (všetci ZP Union). Veľmi si ceníme Vaše pripomienky a čas strávený nad odpoveďami na naše otázky.

Taktiež ďakujeme všetkým anketárom, poskytovateľom a poistencom, ktorí sa zapojili do vypĺňania dotazníkov. Aj keď tento rok komplexný rating nezverejníme, budeme sa v ďalších mesiacoch snažiť publikovať aspoň čiastkové porovnania zdravotných poisťovní z dát a údajov, ktoré sa nám podarilo zhromaždiť.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia