Veritel.sk: ako fungovalo oddlženie zdravotníctva

štvrtok, 10. júl 2008, 12:11

Oddlžovanie zdravotníctva prostredníctvom Veriteľ, a.s., bolo transparentné, efektívne a dôveryhodné. Povedali to na štvrtkovej tlačovej konferencii bývalí členovia dozornej rady tejto spoločnosti Janka Červenáková a Peter Pažitný. Predstavili webovú stránku www.veritel.sk, ktorá zrozumiteľne vysvetľuje komplikovaný proces oddlžovania a zverejňuje zoznam všetkých subjektov, ktorým Veriteľ, a.s. zaplatil úhrnom 19,423 mld. Sk.

Veriteľ bol efektívny. Veriteľ, a.s. oddlžil celkové záväzky delimitovaných, transformovaných a štátnych zdravotníckych zariadení v objeme 27,776 mld. Sk za 13,675 mld. Sk, čím verejným zdrojom a daňovým poplatníkom ušetril 14,101 mld. Sk oproti variantu, keby sa išlo dovtedy tradičným spôsobom oddlženia. Po prirátaní úspor získaných pri oddlžovaní zdravotných poisťovní sa celková úspora vyšplhala ešte vyššie.

Veriteľ bol transparentný. Celá suma 19,423 mld. Sk použitá na oddlženia zdravotníckeho sektora je do posledného haliera zdokumentovaná. Zoznam všetkých subjektov, od ktorých boli pohľadávky odkúpené vrátane sumy a dátumu úhrady je možné nájsť na www.veritel.sk.

Veriteľ bol dôveryhodný. V dozornej rade pôsobili dôveryhodní a erudovaní odborníci, ktorí zastupovali MF SR, MZ SR a FNM SR: Ing. Alexander Ballek, Ing. Janka Červenáková, Ing. Eleonóra Janíková, Ing. Jana Ježíková, Ing. Ján Králik, Ing. Peter Pažitný, Ing. Vladimil Podstránsky, JUDr. Ernest Valko a Ing. Daniel Végh.

Podľa Červenákovej a Pažitného sa Veriteľ stal súčasťou politického boja medzi koalíciou a opozíciou, v ktorého strede sa náhle ocitli osoby, ktoré projekt oddlženia realizovali a musia dnes čeliť vymysleným obvineniam a konštrukciám. Znevažovanie činnosti a kriminalizácia Veriteľa však podľa nich vo svetle objektívnych faktov neobstojí. Tvrdia, že minister financií Počiatek sa podpísal pod manipulatívnu správu, ktorá verejnosti podsúva veľmi skreslený a negatívne ladený obraz o činnosti spoločnosti. Keďže projekt oddlženia cez a.s. Veriteľ bol komplikovaný a náročný, minister sa zrejme spolieha na to, že verejnosť nebude schopná tento zložitý projekt do hĺbky pochopiť.

Preto vznikla webová stránka www.veritel.sk, ktorá zrozumiteľne vysvetľuje komplikovaný proces oddlžovania. V najbližších týždňoch na ňu podľa jej autorov pribudne podrobná analýza chýb a omylov v tzv. Počiatkovej správe o Veriteľovi, ktorá podľa členov dozornej rady podsúva verejnosti veľmi skreslený a negatívne ladený obraz o činnosti spoločnosti.

Tlačovú správu z konferencie nájdete tu (formát *.pdf).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia