HPI: návrhom na oddlženie chýba finančné krytie

sobota, 25. október 2008, 22:30

Health Policy Institute upozorňuje na zásadný nedostatok materiálu ministerstva zdravotníctva o oddlžení: chýba mu finančné krytie v budúcoročnom rozpočte. Z navrhovaných troch riešení sa len jedno týka oddlženia – agentúra pre riadenie dlhu MZ (Veriteľ II). Ďalšie dve z troch navrhovaných alternatív riešenia zadlženosti totiž v skutočnosti nie sú oddlžením.Návratná finančná výpomoc je len zmenou v osobe veriteľa, štátna dotácia zasa narazí na ochranu hospodárskej súťaže a úpravu štátnej pomoci v komunitárnom práve.

Oddlžovaniu musia predchádzať systémové opatrenia na zastavenie rastu dlhu. V opačnom prípade pôjde len o dočasné riešenie, ktoré netrestá, ale odmeňuje neefektivitu. Materiál vymenúva návrhy takýchto opatrení. Väčšinu z nich však môže ministerstvo zaviesť kedykoľvek a nepotrebuje na to ani uznesenie vlády, ani zmenu legislatívy. Otázkou je, prečo k tomu dosiaľ nepristúpilo.

Medzi uvedenými opatreniami chýba to zásadné, ktoré by problém vyriešilo: transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti (po vzore nemocnice ministerstva vnútra).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia