HPI k vládnej pôžičke pre nemocnice

streda, 02. december 2009, 3:35

Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci pre 25 nemocníc vo výške 130 mil. eur so splatnosťou 15 rokov. Health Policy Institute zaujal k tejto skutočnosti nasledujúce stanovisko.

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci považujeme za určitú formu mäkkého rozpočtového obmedzenia, ktoré pôsobí ako dvojsečná zbraň. Na jednej strane tieto prostriedky umožnia krátkodobé nadýchnutie pre štátne nemocnice z hľadiska doplnenia peňažnej hotovosti, avšak na druhej strane nie sú vytvorené žiadne systémové opatrenia (napr. transformácia na akciové spoločnosti, platobné mechanizmy typu DRG), aby sa zadlžovanie nezvyšovalo.

Skôr sa zdá, že zadlženie aj v tomto roku pomaly narastá. Dlh piatich fakultných nemocníc (BA, BB, KE, TT, TN), ktoré majú z výpomocí získať 85 mil. euro sa len voči dodávateľom zdravotníckych pomôcok od marca do septembra tohto roku zvýšil o 3 milióny eur.

Finančné výpomoci poskytnuté subjektom, ktoré nedokážu vyrovnane hospodáriť, môže pre ne priniesť z krátkodobého pohľadu úľavu (aj vzhľadom na blížiace sa voľby), ale z dlhodobého pohľadu sa opätovne vysiela signál, že vyrovnané hospodárenie nie je preferované a že neefektívne nemocnice vždy v konečnom dôsledku zachráni štát.

Navyše, toto nové zadlženie nemocníc od roku 2006 nemuselo vôbec vzniknúť, ak by fakultné nemocnice veľmi uvážlivo používali dodatočné zdroje získané od poisťovní v rokoch 2007 a 2008. Nárast zdrojov, ktorý predstavoval medziročne 20% však nebol použitý na vyššiu efektívnosť nemocníc, ale častokrát na predražené nákupy, nepotrebné prístroje a neadekvátne zvyšovanie miezd, ktoré v rokoch 2007 a 2008 rástli v zdravotníctve dvojnásobnou rýchlosťou ako bol priemer SR.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia