ZP Dôvera: Hodnotenie fakultných nemocníc 2009

štvrtok, 14. máj 2009, 16:48

Hodnotenie fakultných nemocníc zdravotnou poisťovňou Dôvera sleduje najmä kvalitu a efektivitu zdravotnej starostlivosti, náročnosť liečených diagnóz, výsledky liečby, význam nemocnice v regióne a jej komplexnosť, komfort pre pacientov a ich spokojnosť (viac informácií o metodike). Čím viac hviezdičiek, tým lepšie hodnotenie. Pre porovnanie je uvedené hodnotenie z predchádzajúceho roku.

Pozrite si tiež:

Hodnotenie z predchádzajúceho roku:

# Nemocnica Hodnotenie 2008
Hodnotenie 2009
Zmena
1. FNsP Bratislava
2. FN J. A. Reimana Prešov
3. FNsP Nové Zámky
4. FN Nitra
5. FNsP F. D. Roosevelta, B. Bystrica
6. FN L. Pasteura Košice
7. FN Trnava
8. Martinská FN, Martin
9. FN Trenčín

Pozn.: V roku 2008 bola medzi fakultnými nemocnicami zaradená Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia. Vzhľadom na jej charakter a komplexnosť je pre účely hodnotenia v roku 2009 zaradená medzi všeobecné nemocnice.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia