Health Maintenance Organisation (HMO)

pondelok, 24. august 2009, 22:21

Health Maintenance Organisation (HMO) je organizácia, ktorá poskytuje alebo zabezpečuje riadenú starostlivosti v spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (nemocnice, lekári atď.). Tieto organizácie sú špecifickým typom poisťovní (prevažne ziskových), ktoré financujú zdravotnú starostlivosť svojim poistencom podľa dopredu určených pravidiel u sieti svojich zmluvných poskytovateľov. 

Riadená starostlivosť, ktorá umožnila vznik HMO, vznikla v roku 1973 v USA schválením zákona z dielne prezidenta Nixona.

Poznáme viacero modelov HMO:
V „zamestnaneckom“ modeli sú lekári priamymi zamestnancami HMO. Tento model  patrí k tzv. uzavretého typu HMO, čo znamená, že zmluvní lekári majú na starosti iba pacientov HMO (s výnimkou veľmi naliehavých prípadov).
V „skupinovom“ modely HMO lekári nie sú priamo zamestnancami HMO, ale iba s HMO zmluvne spolupracujú. Lekári v tomto type sú oficiálne zamestnancami tejto „skupinky“ a môžu poskytovať svoje služby iba klientom HMO(s výnimkou veľmi naliehavých prípadov). 
V treťom type tzv. „nezávislom“ modely môže HMO uzavrieť zmluvu s „nezávislou“ skupinou lekárov, ktorí môžu liečiť aj pacientov, ktorý nie sú klientmi zmluvnej HMO.
V súčasnosti však HMO fungujú s viacerými modelmi súčasne alebo využívajú kombináciu týchto modelov v rôznych zmiešaných typov.


Pri riadenej starostlivosti zohrávajú kľúčovú rolu všeobecní lekári, ktorí majú úlohu tzv. Gatekeeperov a rozhodujú o ďalšej liečbe pacienta hradenej HMO. Tá svojim pacientom hradí takmer všetky náklady spojené s liečbou s minimálnymi doplatkami. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia