Mortalita

nedeľa, 30. august 2009, 21:18

Mortalita (úmrtnosť) udáva podiel zomrelých z určitej skupiny za určité časové obdobie. Uvádza sa v prepočte na 1 000 osôb a udáva sa v ‰. Najčastejšie používaným ukazovateľom je hrubá miera úmrtnosti, ktorá vyjadruje počet zomrelých na 1 000 osôb stredného stavu obyvateľstva za kalendárny rok.

  • Materská úmrtnosť je úmrtnosť matiek v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí, udáva sa na 100 000 živonarodených.

  • Perinatálna úmrtnosť je podiel úmrtí pri pôrode a mŕtvonarodených na 1 000 pôrodov.

  • Dojčenská úmrtnosť je úmrtnosť do 1 roku veku, pre detailnejšie sledovanie sa osobitne vykazuje:

  • Novorodenecká (neonatálna) úmrtnosť je úmrtnosť novorodencov do 28 dní veku.

  • Ponovorodenecká (postneonatálna) úmrtnosť je úmrtnosť detí od 28 dní do 1 roku veku.

  • Detská úmrtnosť je úmrtnosť detí vo veku od 1 do 14 rokov. Zvykne sa rozdeľovať na skupiny do 5 rokov, od 5 do 10 rokov a od 10 do 14 rokov.

  • Štandardizovaná úmrtnosť je pomerný prepočet úmrtnosti na štandardizovanú populáciu.

  • Vekovo-špecifická úmrtnosť označuje úmrtnosť prepočítavanú na 1 000 osôb daného veku (viď stredná dĺžka života).

  • Špecifická úmrtnosť podľa príčiny smrti vyjadruje pravdepodobnosť, že pacient podľahne určitej chorobe.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia