HPI: Transformáciu nemocníc je potrebné dokončiť

streda, 19. október 2011, 8:00

Health Policy Institute (HPI) považuje za dôležité dokončiť tri rozbehnuté projekty v rezorte zdravotníctva – transformáciu nemocníc, zmenu prerozdelenia poistného medzi zdravotnými poisťovňami (PCG) a  zavedenie platby za diagnózu pre nemocnice (DRG).

Finišujúci proces transformácie štátnych nemocníc je podľa HPI potrebné dokončiť v plánovanom termíne. Zákon ukladá povinnosť transformovať nemocnice do konca roka 2011 (v odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť najviac o šesť mesiacov). Podmienkou finančnej stabilizácie nemocníc, na ktorú vláda vyčlenila 350 mil. €, bolo prijatie opatrení zabraňujúcich ďalšiemu zadlžovaniu. Medzi ne patrila i transformácia nemocníc.

Transformácia nemocníc na akciové spoločnosti prinesie motiváciu k efektívnemu hospodáreniu, lepšie účtovníctvo, transparentnejšie vzťahy a v neposlednom rade trestnoprávnu zodpovednosť manažmentu. Pre pacientov bude táto zmena znamenať zlepšenie kvality poskytovanej starostlivosti a súvisiacich služieb, zlepší sa odmeňovanie kvalitných zdravotníkov, zrovnoprávnia sa poskytovatelia a zdravotné poisťovne budú môcť efektívnejšie využívať zdroje verejného zdravotného poistenia.

Sme si vedomí, že samotná transformácia nemocníc nie je všeliekom. Vyrovnáva však motivácie v systéme a vytvára spravodlivé prostredie nevyhnutné na zlepšenie fungovania slovenského zdravotníctva.

HPI rovnako považuje za potrebné dokončiť začatý proces úpravy prerozdelenia medzi zdravotnými poisťovňami. Zohľadnenie chorobnosti pri prerozdeľovaní poistného na základe užívaných liekov (PCG, Pharmacy-based Cost Group) je správny krok. Peniaze budú rozdelené medzi poisťovne spravodlivejšie, podľa skutočného rizika ich poistencov. Pre zdravotné poisťovne sa stane atraktívnym poisťovanie chronicky chorých poistencov a investovanie do skvalitnenia ich liečby. Dobrá kompenzácia rizika uľahčí vstup nových poisťovní na trh.

Na projekte zavedenie PCG do prerozdelenia pracuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pripravuje metodiku zmeny prerozdelenia, zbiera dáta a modeluje dopady na zdravotné poisťovne. Do konca roka má byť pripravený legislatívny návrh. Na potrebnosti tejto zmeny nič nemení fakt, že ju parlament bude schvaľovať až po predčasných voľbách.

Tretím projektom, v ktorom je podľa HPI potrebné pokračovať, je zavedenie platieb za diagnózu v ústavnej starostlivosti (DRG, Diagnosis-Related Group). Aj tento projekt gestoruje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Implementácia nového platobného mechanizmu bude závisieť od prepojenia s novým katalógom zdravotných výkonov ako aj od od štandardizácie kódovania diagnóz a procedúr. Zavedenie DRG do roku 2013 si bude vyžadovať finančné zdroje i legislatívne zmeny. Kontinuita tohto projektu je však dôležitá pre spravodlivé odmeňovanie nemocníc.

 

DISCLOSURE [update 24. 10. 2011]: Peter Pažitný je členom Komisie pre finančnú stabilizáciu transformujúcich sa štátnych nemocníc, Angelika Szalayová sa podieľa na analytických prípravách zavedenia PCG, Tomáš Szalay má externý konzultačný kontrakt s ministerstvom zdravotníctva na oblasť poistnej legislatívy.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia