Concordance

štvrtok, 19. apríl 2012, 11:26

Concordance ( z angl. súlad, zhoda) je zapojenie pacienta do procesu rozhodovania o liečbe s cieľom dosiahnuť „zhodu“ medzi lekárom a pacientom na spôsobe liečby. 

Prvotná definícia concordace vnímala ako „nový prístup k predpisovaniu a užívaniu liekov. Jej cieľom je dosiahnutie dohody medzi pacientom a zdravotným personálom, ktorý rešpektuje názory a priania pacienta pri určovaní času a spôsobu užívania liekov. Je to recipročná dohoda, v ktorej zdravotný personál rešpektuje primát pacienta pri rozhodovaní o užívaní odporúčaných liekov „(Medicines Partnership, 2001).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia