Čakacie listiny

piatok, 22. jún 2012, 13:41
Čakacie listiny sú tvorené jednotlivými poisťovňami podľa návrhov lekárov. Na čakaciu listinu sa môžu dostať pacienti len s plánovanou zdravotnou starostlivosťou, t.j. takou, ktorej odklad priamo neohrozí pacienta na živote, či nezhorší a neskomplikuje jeho zdravotný stav.

Zdravotná poisťovňa nesmie zaradiť do zoznamu poistenca, ktorého zdravotný stav spĺňa kritériá na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. V prípade zmeny zdravotného stavu poistenca, ktorá vyžaduje poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu poistenca vyradiť zo zoznamu.

Čakacie listiny sú ukotvené v zákone č. 581/2004 Z. z., pričom ich bližšiu podobu, špecifikáciu a podrobnosti ustanovuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 412/2009 Z. z.

Táto vyhláška bola dva razy novelizovaná.

 • v pôvodnej verzii boli čakacie listiny tvorené pre plánované operácie alebo invazívne výkony pri troch skupinách vybraných chorôb:
  1. Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky
  2. Choroby obehovej sústavy
  3. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky
 • novela č. 151/2011 Z. z. doplnila zoznam o ďalšie tri skupiny:
  1. Rutinné rádiologické vyšetrenie – mamogram
  2. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie
  3. Tyreotoxikóza – hyperfunkcia
 • novela č. 396/2013 Z. z. od 1. decembra 2013 zrušila tvorbu čakacích listín pre skupiny 4 až 6, stav sa vrátil de facto do pôvodnej verzie vyhlášky. Vzhľadom na zmeny v terminológii MKCH sú diagnostické kódy – oproti pôvodnej verzii vyhlášky – popísané omnoho podrobnejšie, viď tabuľka:

Súpis vybraných chorôb

Vybrané chorobyKód podľa zoznamu chorôbKód plánovaného výkonu
Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyH25.0, H25.1, H25.2, H25.8, H25.9, H26.0, H26.1, H26.2, H26.3, H26.4, H26.8, H26.9,H28.0, H28.1, H28.2, H28.8WL0101 – operácia katarakty s implantáciou vnútroočnej šošovky
Choroby obehovej sústavyI05.0, I05.1, I05.2, I05.8, I05.9,I06.0, I06.1, I06.2, I06.8, I06.9,I07.0, I07.1, I07.2, I07.8, I07.9,
I08.0, I08.1, I08.2, I08.3, I08.8, I08.9,

I09.0, I09.1, I09.2, I09.8, I09.9

I20.0, I20.1, I20.8, I20.9,

I25.0, I25.11, I25.12, I25.13, I25.14, I25.15, I25.16, I25.19, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8,

I34.0, I34.1, I34.2, I34.80, I34.88, I37.0, I37.1, I37.2, I37.8,

I42.0, I42.1, I42.2, I42.3, I42.4, I42.5, I42.6, I42.7, I42.80, I42.88,

I43.0, I43.1, I43.2, I43.8,

I47.0, I47.1, I47.2,

I48.00, I48.01, I48.10, I48.11,
WL0201 – operácia defektu srdcovej priehradky alebo Fallotovej tetralógieWL0202 – operácia vrodenej stenózy alebo insuficiencie aortálneho alebo mitrálneho ústia


WL0203 – operácia vrodenej stenózy alebo atrézie aorty alebo v. pulmonalisWL0204 – operácia získanej stenózy alebo insuficiencie aortálnej alebo mitrálnej chlopneWL0205 – operácia aneuryzmy aorty
I49.0, I49.1, I49.2, I49.3, I49.4, I49.5, I49.8,I50.00, I50.01, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14,I51.0, I51.1, I51.2, I51.4,
I71.2. I71.4, I71.6, I71.9,

Q21.0, Q21.1, Q21.2, Q21.3, Q21.4, Q21.80, Q21.88, Q21.9,

Q23.0, Q23.1, Q23.2, Q23.3, Q23.4, Q23.8, Q23.9,

Q25.0, Q25.3, Q25.4, Q25.6, Q25.7, Q25.8, Q25.9
WL0206 – operácia na koronárnych artériáchWL0207 – PTCA koronárnych artérií


WL0209 – rekonštrukčný výkon na periférnych artériáchWL0210 – implantácia ICD
Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôckyM16.0, M16.1, M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, M16.6, M16.7, M16.8, M16.9, M17.0, M17.1, M17.2, M17.3, M17.4, M17.5, M17.9,M40.00, M40.01, M40.02, M40.03, M40.04, M40.05, M40.06, M40.07, M40.08, M40.09, M40.10, M40.11, M40.12 , M40.13, M40.14, M40.15, M40.16, M40.17, M40.18, M40.19, M40.20, M40.21, M40.22, M40.23, M40.24, M40.25, M40.26, M40.27, M40.28, M40.29, M40.30, M40.31, M40.32, M40.33, M40.34, M40.35, M40.36, M40.37, M40.38, M40.39, M40.40, M40.41, M40.42, M40.43, M40.44, M40.45, M40.46, M40.47, M40.48, M40.49, M40.50, M40.51, M40.52, M40.53, M40.54, M40.55, M40.56, M40.57, M40.58 , M40.59,M41.00, M41.01, M41.02, M41.03, M41.04, M41.05, M41.06, M41.07, M41.08, M41.09, M41.10, M41.11, M41.12, M41.13, M41.14, M41.15, M41.16, M41.17, M41.18, M41.19, M41.20, M41.21, M41.22, M41.23, M41.24, M41.25, M41.26, M41.27, M41.28, M41.29, M41.30, M41.31, M41.32, M41.33, M41.34, M41.35, M41.36, M41.37, M41.38, M41.39, M41.40, M41.41, M41.42, M41.43, M41.44, M41.45, M41.46, M41.47, M41.48, M41.49, M41.50, M41.51, M41.52, M41.53, M41.54, M41.55, M41.56, M41.57, M41.58, M41.59, M41.80, M41.81, M41.82, M41.83, M41.84, M41.85, M41.86, M41.87, M41.88, M41.89, M41.90, M41.91, M41.92, M41.93, M41.94, M41.95, M41.96, M41.97, M41.98, M41.99,
M42.00, M42.01, M42.02, M42.03, M42.04, M42.05, M42.06, M42.07, M42.08, M42.09, M42.10, M42.11, M42.12, M42.13, M42.14, M42.15, M42.16, M42.17, M42.18, M42.19, M42.90, M42.91, M42.92, M42.93, M42.94, M42.95, M42.96, M42.97, M42.98, M42.99,

M43.00, M43.01, M43.02, M43.03, M43.04, M43.05, M43.06, M43.07, M43.08, M43.09, M43.10, M43.11, M43.12, M43.13, M43.14, M43.15, M43.16, M43.17, M43.18, M43.19, M43.20, M43.21, M43.22, M43.23, M43.24, M43.25, M43.26, M43.27, M43.28, M43.29, M43.3, M43.4, M43.50, M43.52, M43.53, M43.54, M43.55, M43.56, M43.57, M43.58, M43.59, M43.6, M43.81, M43.82, M43.83, M43.84, M43.85, M43.86, M43.87, M43.88, M43.89
WL0301 – implantácia TEP bedrového kĺbuWL0302 – implantácia TEP kolenného kĺbu


WL0303 – operácia artrózy vrátane implantácie endoprotézy iných kĺbovWL0304 – operácie instabilít a deformít na chrbtici vrátane použitia externých a interných fixátorov chrbticeWL0305 – operácie instabilít a deformít na chrbtici vrátane použitia spondyloplastických metód

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia