Kde a ako dlho sa čaká na starostlivosť?

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Verejnosti nie sú nikde dostupné presné informácie ako dlho sa čaká s určitou diagnózou u jednotlivých poskytovateľov. Tieto informácie nám nevedel poskytnúť ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rozhodli sme sa preto za pomoci výskumnej  metódy mystery shopping zistiť dĺžku čakania u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

III. časť: Závery a odporúčania


 

Metodika výskumu

Do výskumu sme náhodne zapojili zástupcov rôznych poskytovateľov od Univerzitnej nemocnice a Fakultných nemocníc cez nemocnice v správe VUC, MZ SR a súkromnej spoločnosti až po súkromnú kliniku. Počet oslovených poskytovateľov bol 17 pre TEP kolena (2 boli vylúčení na základe toho, že daný výkon už nevykonávajú), 17 TEP bedrového kĺbu (1 bol vylúčený na základe toho, že daný výkon už nevykonáva) a 23 pre operáciu katarakty (1 bol vylúčený na základe toho, že daný výkon už nevykonáva). 

Za výskumnú metódu sme si zvolili Mystery shopping (fiktívny nákup). Je to marketingová výskumná technika, ktorej cieľom je vyhodnotiť úroveň poskytovaných služieb a v nadväznosti na to iniciovať skvalitnenie týchto služieb. Podstatou je, že sledované organizácie sú navštevované alebo kontaktované fiktívnymi zákazníkmi, ktorí predstierajú záujem o nákup určitej služby alebo produktu. Mystery shopper postupuje podľa stanoveného scenára a bezprostredne po uskutočnení fiktívneho nákupu vypracuje objektívne hodnotenie skúmaných faktorov, ktoré ovplyvňujú spokojnosť zákazníka. Cieľový subjekt nie je v dobe uskutočnenia mystery shoppingu oboznámený s tým, že je skúmaný.

Viac na wikipedia.org >> mystery shopping

V našom prípade znel scenár nasledovne:

Moja mama/otec potrebuje operáciu (totálnu endoprotézu bedrového/kolenného kĺbu alebo šedého zákalu). Tam, kde ju poslali  jej však ponúkli termín až XY mesiacov. Kedy by mohla/mohol dostať termín u vás?“

Výskum bol realizovaný od 9. 5. 2012 do 16. 5. 2012.

 

Výsledky

1. TEP kolenného kĺbu

Tabuľka 9 zachytáva čakacie doby na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu zistené pri prieskume. Z vybranej vzorky nemocníc sa najdlhšie čaká vo fakultných nemocniciach v Trenčíne a v Prešove – približne 3 roky.  Najskôr Vás zoperujú na súkromnej klinike, kde však musíte rátať s vysokými poplatkami. Dĺžka čakacej doby sa medzi jednotlivými poskytovateľmi výrazne odlišuje. Nezáleží pritom, či ide o fakultnú alebo univerzitnú nemocnicu (napr. UNLP v Košiciach vs. FN v Trenčíne alebo UN Ružinov vs. FN v Nitre), či pôsobí na západe alebo východe (FN v Trenčíne vs. FNsP v Prešove alebo FN Nitra vs. UNLP v Košiciach). Znamená to, že typ zariadenia a miesto jeho sídla nie sú úplne kľúčové parametre pre dĺžku čakacej doby. Musíme však uznať, že okrem FNsP v Prešove, sú na východnom Slovensku čakacie lehoty o niečo kratšie. Celkovo, bez ohľadu na typ zariadenia a poisťovňu, je čakacia doba na TEP kolena približne 15 mesiacov.

 

Tabuľka 6: Čakacia doba na TEP kolena (v dňoch)

Poskytovateľ

VšZP

Dôvera

Union

Priemer

Priemer (mesiace)

Poznámky

FN Trenčín

1 095

1 095

1 095

1 095

35,9

 

FN Prešov

1 095

1 095

1 095

1 095

35,9

 

UN BA – Ružinov

1 642

548

548

913

29,9

 

NsP Topoľčany

1 278

???

365

822

27,0

poplatok 2 000 € za uprednostnenie

FNsP N. Zámky

730

730

730

730

23,9

 

FNsP Žilina

730

730

730

730

23,9

 

UN Martin

396

365

128

296

9,7

 

Košice – Šaca

275

275

275

275

9,0

poplatky v závislosti od konkrétneho pacienta

NsP Piešťany

244

244

244

244

8,0

za neoficiálny príplatok* je skorší termín

NsP Bojnice

192

177

177

182

6,0

poplatky podľa cenníka

FN Nitra

174

128

128

143

4,7

 

UNLP Košice

113

168

113

131

4,3

 

NsP Poprad

183

54

122

120

3,9

 

NsP Michalovce

50

114

114

93

3,0

 

Clinica Orthopedica

21

21

21

21

0,7

poplatok cca 3 050 €

Priemer

547,9

410,3

392,3

459,3

15,1

 

* – keďže sa v cenníku nemocnice nenachádza oficiálna položka za uprednostnenie v čakacích listinách, samotný lekár v telefonickom (!) rozhovore navrhol „špecifický“ poplatok 400 €, ktorý by mal zabezpečiť skorší termín operácie

Zdroj: HPI, 2012

 

2. TEP bedrového kĺbu

Čakacie doby u jednotlivých poskytovateľov na TEP bedrového kĺbu sa výrazne neodlišujú od čakacích dôb na TEP kolenného kĺbu. Z vybranej vzorky sa opäť najdlhšie čaká vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (približne 3 roky) a Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (približne 2 a pol roka). Najkratšia doba je opäť v súkromnej klinike, kde však rovnako ako pri TEP kolenného kĺbu treba rátať s poplatkami. Krátko trvá aj čakanie v Nemocnici s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce a. s., Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach a Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica – pacient sa na operáciu dostane do 3 mesiacov. Opäť sme svedkami toho, že krátke čakacie doby môžu byť aj vo veľkej nemocnici, ktorej zriaďovateľ je štát (UNLP Košice) ale aj menších nemocníc, ktoré sú v rukách samosprávneho kraja (NsP Považská Bystrica) alebo súkromnej spoločnosti (NsP Michalovce, člen skupiny Svet zdravia). Najdlhšie priemerné doby na TEP bedrového, ale aj kolenného kĺbu sú vo fakultných nemocniciach. Celkovo, bez ohľadu na typ zariadenia a poisťovňu, je čakacia doba na TEP bedrového kĺbu približne 14 a pol mesiaca.  

 

Tabuľka 7: Čakacia doba na TEP bedrového kĺbu (v dňoch)

Poskytovateľ

VšZP

Dôvera

Union

Priemer

Priemer (mesiace)

Poznámky

FN Trenčín

1 095

1 095

1 095

1 095

35,9

 

FNsP Prešov

913

913

913

913

29,9

 

FNsP N. Zámky

730

730

730

730

23,9

 

FNsP Žilina

730

730

730

730

23,9

 

NsP Topoľčany

1 278

365

365

669

21,9

 

UN BA – Ružinov

1 460

153

153

589

19,3

 

NsP Bojnice

584

584

584

584

19,1

Po osobnej konzultácii sa termín môže upraviť

NsP Piešťany

244

x

x

244

8,0

 

UN Martin

397

244

76

239

7,8

 

NsP Poprad

244

212

P

228

7,5

 

Košice – Šaca

183

183

49

138

4,5

 

FN Nitra

168

92

92

117

3,8

 

NsP Michalovce

92

x

x

92

3,0

 

UNLP Košice

76

???

???

76

2,5

 

NsP P. Bystrica

61

61

61

61

2,0

 

Clinica Orthopedica

30

30

30

30

1,0

Poplatky podľa konzultácie

Priemer

517,8

414,8

406,5

446,4

14,6

 

Pozn.: ??? – nezistené,  P – Po vyplnení žiadosti termín pridelí poisťovňa Union, x – Pri súkromných poisťovniach sa termín určí po osobnej konzultácii

Zdroj: HPI, 2012

 

3. Operácia katarakty

Čakacie doby na operáciu katarakty sú oproti čakaniu na totálnu endoprotézu niekoľkonásobne kratšie.  Priemerná čakacia doba na operáciu katarakty je 3 mesiace. Líši sa tak medzi zdravotnými poisťovňami, ako aj medzi zdravotníckymi zariadeniami. Z vybraných poskytovateľoch sa najdlhšie čaká v nemocnici v Topoľčanoch (7,5 mesiaca), Univerzitnej nemocnici v Martine a Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (7 mesiacov).  Najskôr, a to už do jedného mesiaca od nahlásenia, môže byť pacient operovaný vo viacerých súkromných spoločnostiach, ale aj univerzitných nemocniciach v Košiciach a sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke alebo vo všeobecnej  nemocnici v Rimavskej Sobote či NsP v Trebišove. Na dĺžku čakania majú vplyv aj poplatky (70 – 200 €), za pomoci ktorých sa čakacia doba na súkromných klinikách a v niektorých neštátnych nemocniciach výrazne znižuje.

 

Tabuľka 8: Čakacia doba na operáciu katarakty (v dňoch)

Poskytovateľ

VšZP

Dôvera

Union

Priemer

Priemer (mesiace)

Poznámky

NsP Topoľčany

229

229

229

229

7,5

Príplatok 50 €, termín sa skráti na 30-60 dní.

UN Martin

198

243

198

213

7,0

 

FNsP Prešov

210

210

210

210

6,9

 

FN Trenčín

275

214

82

190

6,2

 

Oftal s.r.o.

183

183

183

183

6,0

Pri poplatku 100 € sa termín skráti

FNsP B. Bystrica

143

205

143

164

5,4

 

FN Nitra

129

129

129

129

4,2

 

NsP Poprad

1

158

158

106

3,5

 

NsP Malacky

82

82

82

82

2,7

Poplatky (0 – 68 € )

Neovízia

153

45

45

81

2,7

Pri poplatku 400 € sa u VšZP termín skráti

3F s.r.o.

90

60

60

70

2,3

Doplatky (70 – 140 €)

Bojnice

30

92

30

51

1,7

 

Košice

35

35

35

35

1,1

 

Oftum Košice

30

30

n

30

1,0

Poplatok (oko – 250 €)

Centrum mikrochirurgie oka

21

30

30

27

0,9

Poplatky (35 – 700 €)

NsP R. Sobota

21

28

21

23

0,8

Poplatok pri VšZP 50 €

Trebišov

21

21

21

21

0,7

 

Košice – Šaca

14

18

18

17

0,5

Poplatky (125 – 250 €)

Dom Oka s.r.o.

15

15

15

15

0,5

Poplatky (115 – 149 €)

UN BA – Petržalka

14

14

14

14

0,5

 

VIKOM, 1. Žilinské očné centrum

10

10

10

10

0,3

Poplatky (120 – 150 €)

Mediklinik s.r.o.

1

1

1

1

0,0

Poplatky (59 – 114 €)

Priemer

86,6

93,3

81,6

87,2

2,9

 

Zdroj: HPI, 2012

Pozn.: FN – Fakultná nemocnica, FNsP – Fakultná nemocnica s poliklinikou, UN – Univerzitná nemocnica, NsP – Nemocnica s poliklinikou,  n – s poisťovňou Union nespolupracujú

 

4. Porovnanie poisťovní

Pri dĺžke čakania na plánovanú starostlivosť závisí, v ktorej zdravotnej poisťovni je poistenec poistený. Graf 7 znázorňuje rozdielnosť dĺžky jednotlivých čakacích lehôt pri troch spomínaných výkonoch.

 

Graf 7: Porovnanie čakacích dôb pre jednotlivé ochorenia podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: HPI, 2012

 

Na totálnu endoprotézu kolenného kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, približne 18 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 mesiacov, o 5 mesiacov viac. Aj na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu čakajú najdlhšie poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, necelých 17 mesiacov, čo je v porovnaní s Dôverou a Unionom, kde sa čaká približne 13 a pol mesiaca, o necelé 4 mesiace viac. Pri katarakte je čakacia doba vyrovnaná bez väčších odchýlok medzi poisťovňami, približne 3 mesiace. Zo všetkých poisťovní, pri všetkých ochoreniach má najkratšie čakacie listiny zdravotná poisťovňa Union.

 

Poznámky k prieskumu

  1. Väčšina poskytovateľov nás upozornila, že pacienti trpiaci veľkými bolesťami alebo akútni pacienti sa môžu dostať na operáciu aj skôr, no to už záleží od posúdenia lekára po osobnej návšteve, nie cez telefón.
  2. Niektorí poskytovatelia odmietali poskytnúť informáciu o dĺžke čakacej doby cez telefón. Napríklad v UNLP v Košiciach sme sa dozvedeli, že „pacient sa musí objednať do poradne, aby mu boli podávané informácie tohto typu.“ Väčšina však uviedla pomerne presné termíny pre VšZP a orientačné (alebo žiadne) termíny pre súkromné poisťovne.
  3. Pri telefonátoch sme sa stretávali aj s návrhmi ako sa dostať na operáciu TEP skôr (pri katarakte sme sa nestretli s týmto postupom ani raz) – riešenie zahŕňalo osobné stretnutie s primárom.

 

Porovnanie s minulosťou

Aký je vývoj dĺžky čakania v čase? Údaje o dĺžke čakania na operáciu bedrového kĺbu a katarakty z roku 2012 sme porovnali s podobnými údajmi z roku 2008. Vtedajšia metodika prieskumu HPI bola rovnaká (mystery shopping) a skúmaná vzorka bola veľmi podobná. Porovnanie zachytávajú Grafy 8 a 9.

 

Graf 8: Porovnanie čakacích dôb pre TEP bedrového kĺbu podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: autor podľa HPI: Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné, Bratislava, 2008

Pozn.: ZP – zdravotná poisťovňa, PP – počet poistencov

 

VšZP si ako jediná poisťovňa za posledné 4 roky dokázala udržať dĺžku čakacích dôb na TEP bedrového kĺbu, dokonca je badať mierny pokles (o 3 týždne). U súkromných poisťovní sa naopak priemerná čakacia doba predĺžila – o 3,5 mesiaca pre poistencov Dôvery a o necelé 3 mesiace v Unione. Aj napriek tomu poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne v porovnaní s poistencami ostaných poisťovní stále v priemere čakajú na zákrok najdlhšie – približne 17 mesiacov. Priemerná dĺžka čakania na TEP bedrového kĺbu sa od roku 2008 predĺžila o približne 6  týždňov. V roku 2008 sa na operáciu bedrového kĺbu čakalo v priemere 441 dní, v roku 2012 je to 481 dní. Za posledné 4 roky sa priepastné rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami zmiernili, za čo však môže hlavne nárast dĺžky čakacích dôb v Dôvere a Unione.

 

Graf 9: Porovnanie čakacích dôb pre operáciu katarakty podľa poisťovne v dňoch

Zdroj: autor podľa HPI: Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné, Bratislava, 2008

Pozn.: ZP – zdravotná poisťovňa, PP – počet poistencov

 

Čakacie doby na operáciu katarakty sa od roku 2008 predĺžili o viac ako 40 %, čo v prepočte znamená necelé 4 týždne. Pokiaľ ide o jednotlivé zdravotné poisťovne, najviac sa čakacia doba predĺžila v Dôvere, a to o necelých 80 %. V roku 2008 sa v Dôvere čakalo najkratšie (52 dní), v roku 2012 sa čaká najdlhšie (93 dní). Najmenší nárast, približne 25 %,  zaznamenala VšZP, ktorá mala v roku 2008 najdlhšie čakacie doby, no v roku 2012 sa jej čakacie doby približne rovnajú priemeru čakacích dôb všetkých poisťovní. V Unione sa čakacie doby predĺžili približne o 40 %, napriek tomu poistenci tejto poisťovne čakajú na operáciu katarakty najkratšie. Rozdiely medzi zdravotnými poisťovňami sa za 4 roky zmiernili. Rozdiel medzi najdlhšou a najkratšou čakacou dobou medzi poisťovňami bol 17 dní v roku 2008, ale už len 11 dní v roku 2012.

*Metodické odlišnosti vplývajúce na porovnanie:

V roku 2008 do výskumu čakacej doby na TEP nebola zaradená žiadna súkromná klinika. V roku 2012 tam bola zaradená súkromná klinika „Clinica Orthopedica“, ktorá ma celkovo najkratšie čakacie listiny. Pri poskytovateľoch očnej starostlivosti bol pomer súkromných k  štátnym zariadeniam v roku 2008  6:9 a v roku 2012 8:14.

 

Čo na to kompetentní?

O názor sme požiadali aj zdravotné poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa nám „z dôvodu pracovného zaťaženia a dlhodobo plánovaných aktivít“ do 1 mesiaca od zaslania našich otázok vyjadriť nestihla.  Zdravotná poisťovňa Dôvera nám prisľúbila vyjadrenie, avšak až po zverejnení ich vlastného hodnotenia nemocníc, čo do 1 mesiaca nebolo. Zdravotná poisťovňa Union sa nám do jedného mesiaca od zaslania našich otázok ohľadom dát a názorov k čakacím listinám nevyjadrila.

V článku pre Zdravotnícke noviny č. 06/2012 na nedostatky pri vedení čakacích listín upozorňoval aj Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad upozornil na to, že poskytovatelia nenavrhujú poistencov do „reálnych“ zoznamov, ale vedú si vlastné čakacie zoznamy na oficiálne čakacie zoznamy. To podľa predsedu Úradu Jána Gajdoša umožňuje poskytovateľom upravovať zoznamy bez toho, aby o tom vedeli poisťovne alebo poistenci. Poisťovne naopak, podľa kontroly úradu, nezaraďujú do zoznamu poistencov, ak termín plánovanej starostlivosti oznámený poskytovateľom je viac ako 12 mesiacov.[1]

Vtedajší riaditeľ úseku nákupu Dôvery Miroslav Žilinek uviedol, že pri čakacích listinách sa poisťovňa často stretáva s problémami na strane poskytovateľov. Napriek tomu, že peniaze na starostlivosť o pacienta sú pripravené, nemocnice hospitalizácie odkladajú a predlžujú čakanie, či už pre nedostatočné kapacity alebo pre nedostatočný manažment pacientov. Pacient tak podľa M. Žilinka zbytočne čaká a nebyť tohto javu, čakacie lehoty by boli kratšie. [2] Poskytovatelia a samotní lekári však naopak uvádzajú, že príčinou dlhých čakacích zoznamov je nedostatok zdrojov od poisťovní. Kapacitne by vraj vedeli zvládnuť podstatne viac výkonov.

 


[1] Janík, B.: Čakacie listiny sú nevyhnutným zlom, Zdravotnícke noviny č. 06/2012

[2] Janík, B.: Čakacie listiny sú nevyhnutným zlom, Zdravotnícke noviny č. 06/2012

 

Prečítajte si tiež:


I. časť: Na čakacích listinách je stále viac pacientov

  • Koľko poistencov čaká na poskytnutie zdravotnej starostlivosti?
  • S akou diagnózou sa u nás najviac čaká?

II. časť: Kde a ako dlho sa čaká?

III. časť: Závery a odporúčania

  • Zákonný nárok
  • Korupcia

Celé znenie Analýzy nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími listinami si môžeťe stiahnúť tu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia