nedeľa, 05. august 2012, 13:20

Od 1. júla 2012 sa zmenil spôsob, akým sa prerozdeľujú poistné zdroje medzi zdravotnými poisťovňami. Kritériami na prerozdelenie zdrojov už nie su len vek, pohlavie a typ platiteľa poistného, ale pridali sa aj indikátory pre prítomnosť chronických chorôb.

pondelok, 23. júl 2012, 14:45

Hoci pojmy ako kríza či recesia patria k najfrekventovanejším pri hodnotení vývoja  európskej ekonomiky, slovenská ekonomika zatiaľ zotrváva na rastovej dráhe. A aj preto na rastovej dráhe zrejme zostanú aj zdroje zdravotných poisťovní. Možno si treba zvyknúť, že ekonomické krízy môžu vyzerať aj inak, ako sa doteraz písalo v učebniciach ekonómie.

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Prvá časť Analýzy nedostupnosti zdravotných služieb, meranej čakacími listinami sa venuje dátam ÚDZS. Úrad monitoruje počty pacientov na čakacích listinách podľa zdravotných poisťovní a podľa diagnóz.

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Verejnosti nie sú nikde dostupné presné informácie ako dlho sa čaká s určitou diagnózou u jednotlivých poskytovateľov. Tieto informácie nám nevedel poskytnúť ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Rozhodli sme sa preto za pomoci výskumnej  metódy mystery shopping zistiť dĺžku čakania u vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Analýza čakacích listín nás presvedčila, že je potrebné čo najskôr ustanoviť zákonný nárok, aby pacienti vedeli na aké služby majú nárok, v akom časovom horizonte a s akou mierou spoluúčasti. Vedenie čakacích listín v súčasnej podobe vytvára ideálne prostredie na korupčné správanie. Jasné pravidlá, ako aj transparentnosť a zverejňovanie čakacích listín, znížia výskyt príležitostí pre „zlyhania jednotlivcov“.

nedeľa, 15. júl 2012, 23:59

Aké diagnózy sa najčastejšie ocitajú na čakacej listine? Koľko pacientov je na nich? Ako dlho musia títo pacienti čakať v závislosti od svojej zdravotnej poisťovne a typu zariadenia?

štvrtok, 12. júl 2012, 17:40

Na prelome mája a júna sa v Bratislave uskutočnil XIX. kongres Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti. Prednášky siedmich profesorov z krajín Európskej únie analyzovali systém perinatologickej medicíny v jednotlivých krajinách.

pondelok, 09. júl 2012, 12:00

Robert Fico si myslí, že štát by mohol odkúpiť podiely súkromných zdravotných poisťovní a vytvoriť tak systém jednej, štátnej zdravotnej poisťovne. Predstavme si teda na chvíľu, aké by to bolo, mať na Slovensku jednu poisťovňu. Z trhu zdravotného poistenia by zmizla rôznorodosť a inovácie, ktoré sa postupne pokúšajú zaviesť práve súkromné poisťovne.

nedeľa, 01. júl 2012, 12:00

Podľa zákona má každá Kategorizačná komisia jedenásť členov: 3 za MZ SR, 5 za poisťovne, 3 za odborné spoločnosti. V súčasnosti je počet členov Kategorizačnej komisie pre lieky  „iba“ 10. Podľa zápisnice zo dňa 14. 5. 2012, dokonca komisia rozhodovala o viacerých liekoch so šiestimi formálne vymenovanými členmi.

sobota, 30. jún 2012, 14:03

Vo štvrtok 28. júna 2012 vydal Najvyšší súd USA rozhodnutie, ktorým potvrdil veľkú paradigmatickú zmenu amerického zdravotného systému. Posun k vyššej miere solidarity je súčasťou Obamovej reformy zdravotníctva schválenej v marci 2010.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia