Kováč Peter

streda, 03. október 2012, 16:20

JUDr. et MUDr. Peter Kováč, PhD., PhD. je lekár, právnik, vysokoškolský pedagóg, súdny znalec a hlavný konzultant pre medicínske právo v Inštitúte forenzných medicínskych expertíz. 

Peter Kováč vyštudoval Lekársku fakultu (1996) a Právnicku fakultu (2002) Univerzity Komenského v Bratislave. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003). V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Od roku 1996 pracuje ako súdny lekár. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity.

Je zakladajúcim partnerom spoločnosti forensic.sk, Inštitútu forenzných medicínskych expertíz, s. r. o., ktorá poskytuje komplexné znalecké služby v medicíne s dôrazom na súdne lekárstvo, chirurgiu, traumatológiu a internú medicínu.

V súčasnosti pôsobí tiež ako právnik spoločnosti ESET, spol. s r.o., ktorá sa špecializuje na oblasť počítačovej bezpečnosti a ochrany pred počítačovými infiltráciami.

Peter Kováč je členom redakčných rád Via PracticaAmbulantná terapia.

Je autorom viac ako 130 publickácií zaoberajúcimi sa medicínskym, trestným a IT právom. Je tiež autorom 2 učebníc. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia