10 rokov reformy: súhrn zmien

utorok, 07. október 2014, 2:41

K desiatemu výročiu schválenia reformy zdravotníctva sme pripravili súhrn vývoja a zmien za toto obdobie. Odprezentovali sme ho na konferencii, ktorú sme pri tejto príležitosti zorganizovali.

Na tomto mieste prinášame executive summary [pdf], ktoré sa skladá zo štyroch tematických celkov:

  1. Legislatívne zmeny
  2. Poisťovne a nákup zdravotnej starostlivosti
  3. Trh zdravotného poistenia – poistenec vs. zdravotná poisťovňa
  4. Pacienti, spotrebitelia zdravotných služieb a poskytovatelia

OBSAH

1 Legislatívne zmeny
1.1 Executive summary
1.2 Na začiatku bola modrá kniha
1.3 576 – zákon o zdravotnej starostlivosti
1.4 577 – zákon o rozsahu
1.5 578 – zákon o poskytovateľoch
1.6 579 – zákon o záchrannej zdravotnej službe
1.7 580 – zákon o zdravotnom poistení
1.8 581 – zákon o zdravotných poisťovniach
2 Poisťovne a nákup zdravotnej starostlivosti
2.1 Počty poisťovní, podiely na trhu
2.2 Príjmy zdravotných poisťovní
2.2.1 Výber poistného
2.2.2 Prerozdelenie poistného
2.3 Výdavky zdravotných poisťovní
2.3.1 Nákup zdravotnej starostlivosti
2.3.2 Zmluvné vzťahy: transparentnosť, stabilita, kritériá pre uzatváranie zmlúv
2.3.3 Platobné mechanizmy a ceny
2.4 Odporučenia HPI
3 Trh zdravotného poistenia – poistenec vs. zdravotná poisťovňa
3.1 Súťaž zdravotných poisťovní
3.2 Podania poistencov v zdravotných poisťovniach
3.3 Odvody na zdravotné poistenie
3.4 Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
3.5 Realizácia nároku poistenca – dostupnosť zdravotnej starostlivosti
3.5.1 Indikátory kvality
3.5.2 Ochranný limit na lieky
3.5.3 Čakacie zoznamy a nadlimity
3.6 Odporučenia HPI
4 Pacienti, spotrebitelia zdravotných služieb a poskytovatelia
4.1 Úvod
4.2 Stabilizačné opatrenia
4.2.1 Regulačné poplatky zanikli, vyberá sa však množstvo iných, nekoordinovaných
4.2.2 Dlhy boli, sú a bez prijatia reformných zmien aj budú
4.3 Systémové opatrenia
4.3.1 Za posledných 10 rokov žijeme dlhšie o 2,5 roka
4.3.2 Posilňovanie práva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť samostatnou inštitúciou, ľudia sa sťažujú viac
4.3.3 Rebríčky kvality
4.3.4 Pacientske organizácie sú málo aktívne, ak aktívne sú, tak sú úspešné
4.3.5 Čakacie listiny, ako nástroj konkurenčného boja
4.3.6 Korupcii sa darilo a aj darí naďalej
4.3.7 Primárna starostlivosť stratila svoje poslanie a čaro
4.3.8 Ambulantné zdravotníctvo je aj naďalej postavené na špecialistoch
4.3.9 Štát aj naďalej ako dominantný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
4.3.10 Špecializované ústavy zdravotnej starostlivosti s najlepšími výsledkami
4.3.11 Polikliniky prežili a dominujú v nich súkromní hráči
4.3.12 Počet pracovníkov v zdravotníctve naďalej klesá, starnú a emigrujú
4.3.13 Platy rastú, zmena kvality je však otázna
4.4 Sieťové opatrenia
4.4.1 Lepšie a rýchlejšie služby pozemnej záchrannej služby
4.4.2 Pacienti majú na lekárenskom trhu na výber
4.4.3 V laboratórnej medicíne dominujú samostatní poskytovatelia laboratórnej diagnostiky
5 Použitá literatúra

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia