Smer a SF napadli reformu na Ústavnom súde

piatok, 27. máj 2005, 12:59

Poslanci Smeru – sociálnej demokracie a Slobodného fóra podpísali 25. mája štyri podania na Ústavný súd SR, v ktorých spochybňujú vlani schválenú reformu zdravotníctva. Od Ústavného súdu žiadajú vyslovenie nesúladu niektorých ustanovení zdravotníckych reformných zákonov s Ústavou SR.

Expert Slobodného fóra pre otázky zdravotníctva Ondrej Škodler priblížil štyri podania nasledovne:

  1. namietame protiústavnosť úpravy možnosti vlády rozhodnúť o nezákonnosti a zastavení štrajku zdravotníckych pracovníkov. Sme presvedčení, že takéto znenie zákona je v rozpore s ústavou garantovaným právom na štrajk a právom na súdnu a inú právnu ochranu,
  2. namietame neústavnosť tých ustanovení zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podľa ktorých je zdravotnícky pracovník povinný preukazovať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov,
  3. namietame neústavnosť tých ustanovení zákonov, ktoré splnomocňujú Vládu Slovenskej republiky a ministerstvo zdravotníctva SR na vydávanie podzákonných noriem, ktorými sa určujú choroby, zdravotné výkony, zoznamy liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín hradené alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia,
  4. namietame neústavnosť tých ustanovení zákonov, ktoré umožňujú a prikazujú premenu súčasných zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti, teda podnikateľské subjekty vytvárajúce z verejných prostriedkov zisk. Je nevyhnutné, aby ústavný súd zodpovedal otázku ústavnosti v prípade zákonom danej povinnosti odvodov zdravotného poistenia občanmi v prospech súkromných podnikateľských subjektov, ako i ústavnosť zriadenia súkromných podnikateľských subjektov s výlučným účelom hospodárenia a nakladania z verejnými prostriedkami za účelom dosiahnutia zisku.

Plénum Ústavného súdu SR na neverejnom zasadnutí 26. mája pridelilo štyrom sudcom-spravodajcom poslanecké návrhy na posúdenie súladu štyroch zdravotníckych zákonov s Ústavou SR.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia