Mezinárodní porovnání mezd lékařů a sester

pondelok, 08. december 2014, 17:00 , a

V rámci mezinárodního porovnání jsme se zabývaly mzdami lékařů a platy zdravotních sester námi vybraných států, které jsme následně poměřily se mzdami a platy v ČR.

Zprvu jsme poměřily průměrnou měsíční mzdu lékaře k průměrné měsíční mzdě v daném státě za rok 2011 (Graf 1). Je zřejmé, že průměrná měsíční mzda lékaře je ve všech vybraných státech vyšší než průměrná mzda v hospodářství konkrétního státu. Nejnižší rozdíl mezi průměrnou mzdou lékaře a průměrnou mzdou v hospodářství je ve Švýcarsku, kde výsledná hodnota relativní mzdy činí 1,44. Naopak nejvyšší rozdíl lze najít v Německu, kde výsledná hodnota relativní mzdy činí 4,04.

 

Graf 1: Poměr průměrné měsíční mzdy lékaře k průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství v daném státě za rok 2011

Graf 1: Poměr průměrné měsíční mzdy lékaře k průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství v daném státě za rok 2011

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů OECD

 

K zajímavému výsledku jsme dospěly při poměření průměrného měsíčního platu zdravotních sester k průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství (Graf 2). Ve srovnání s lékaři, platy zdravotních sester nedosahují v některých státech úrovně průměrné mzdy v národním hospodářství. Konkrétně se jedná o tyto státy: Holandsko, Slovensko a Švýcarsko. Nejlépe jsou na tom platově zdravotní sestry v Německu, kde relativní hodnota platu činí 1,55 a v Lucembursku, kde dosahuje relativní hodnota platu hodnoty 1,42.

 

Graf 2: Poměr průměrného měsíčního platu zdravotní sestry k průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství v daném státě za rok 2011

Graf 2: Poměr průměrného měsíčního platu zdravotní sestry k průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství v daném státě za rok 2011

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů OECD

 

Pro zhodnocení rozdílnosti situace mezi odměňováním lékařů a zdravotních sester je vyhotoven Graf 3. Je patrné, že ve všech vybraných státech je mzda lékaře vyšší než plat zdravotní sestry, přičemž absolutně nejvyšší rozdílnost lze nalézt v Holandsku a ve Velké Británii. Naopak nižší rozdílnost se nachází v Austrálii, Švýcarsku, Slovensku a Lucembursku.

 

Graf 3: Poměr průměrné měsíční mzdy lékaře k průměrnému měsíčnímu platu zdravotní sestry v jednotlivých státech za rok 2011

Graf 3: Poměr průměrné měsíční mzdy lékaře k průměrnému měsíčnímu platu zdravotní sestry v jednotlivých státech za rok 2011

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů OECD

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia