Vnitřní diferenciace mezd lékařů a sester v České republice

pondelok, 08. december 2014, 17:00 a

Následující text je zaměřen na problematiku mezd lékařů a platů zdravotních sester ve vybraných typech zdravotnických zařízení v ČR, kdy dané hodnoty mezd jsou poměřovány k průměrné mzdě v hospodářství v ČR.  Pozornost věnujeme také průměrné mzdě zaměstnanců ve zdravotnictví v ČR podle kategorií, kde vše poměříme k průměrné mzdě v hospodářství ČR. Závěr zahrnuje regionální diferenciaci mezd ve zdravotnictví a v celém hospodářství ČR.

Tabulka 1: Průměrné platy lékařů ve vybraných typech zdravotnických zařízení (v Kč)

Rok

Příspěvkové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví

Organizace řízené kraji, obcemi či městy

Nemocnice

Odborné léčebné ústavy

Zařízení hygienické péče

Ostatní příspěvkové organizace

Nemocnice

Odborné léčebné ústavy

Záchranná služba

Ostatní zdravotnická zařízení

2008

48 447

37 959

33 317

27 868

40 288

39 899

61 185

41 060

2012

65 141

50 154

36 728

33 787

52 225

52 941

87 137

45 493

Pozn. V příspěvkových organizací s odměňováním podle platných předpisů o platu

Zdroj: ÚZIS, Ekonomické informace ve zdravotnictví za rok 2008 a rok 2012

 

Graf 1: Poměr platu lékařů ve vybraných typech zdravotnických zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Graf 1: Poměr platu lékařů ve vybraných typech zdravotnických zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR  

 

Nejdříve se dostáváme k poměru platu lékařů ve vybraných typech zdravotnických zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR (Graf 1):

  • Plat se vyvíjel hlavně ve prospěch lékařů v záchranné službě, řízené kraji, obcemi či městy, a pak dále v nemocnicích, které jsou řízené Ministerstvem zdravotnictví. Plat lékařů v záchranné službě dosahoval v roce 2008 okolo 271 % průměrné mzdy v hospodářství a v roce 2012 to bylo dokonce už 347 %.  Plat lékařů v nemocnicích dosahoval v roce 2008 okolo 214 % průměrné mzdy v hospodářství a v roce 2012 to bylo 259 %.
  • Plat mírně poklesl pouze u zařízení hygienické péče řízené Ministerstvem zdravotnictví a dále v ostatních zdravotnických zařízení řízené kraji, obcemi resp. městy, jinak se v dalších vybraných typech zdravotnických zařízení plat vyvíjel ve prospěch lékařů.
  • Ve všech vybraných typech zdravotnických zařízení dosahuje plat lékařů průměrné mzdy v ČR a to jak v roce 2008, tak i v roce 2012.

 

Tabulka 2: Průměrný plat všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek ve vybraných typech zdravotnických zařízení (v Kč)

Rok

Příspěvkové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví

Organizace řízené kraji, obcemi či městy

Nemocnice

Odborné léčebné ústavy

Zařízení hygienické péče

Ostatní příspěvkové organizace

Nemocnice

Odborné léčebné ústavy

Záchranná služba

Ostatní zdravotnická zařízení

2008

25 619

24 408

19 121

22 327

21 484

22 651

28 922

22 442

2012

31 149

29 438

21 364

25 851

25 335

26 777

35 612

25 932

Pozn. V příspěvkových organizacích s odměňováním podle platných předpisů o platu

Zdroj: ÚZIS, Ekonomické informace ve zdravotnictví za rok 2008 a rok 2012

 

Graf 2: Poměr platu sester ve vybraných typech zdr. zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Graf 2: Poměr platu sester ve vybraných typech zdr. zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR             

 

Nyní se dostáváme k poměru platu všeobecných zdravotních sester a porodních asistentek ve vybraných typech zdravotnických zařízení k průměrné mzdě v hospodářství v ČR (Graf 2):

  • Plat se vyvíjel hlavně ve prospěch zdravotních sester v nemocnicích řízené Ministerstvem zdravotnictví a v záchranné službě řízené kraji, obcemi či městy. Plat zdravotních sester v nemocnicích se zvýšil ze 113 % na 124 % průměrné mzdy v hospodářství v ČR v období 2008 – 2012. Stejně tak došlo k navýšení platu zdravotních sester pracujících v záchranné službě, kde se plat zvýšil ze 128 % na 142 % průměrné mzdy v hospodářství v ČR v období 2008 – 2012.
  • V dalších vybraných typech zdravotnických zařízení došlo též k nepatrnému navýšení platu zdravotních sester.
  • V roce 2008 nedosahovaly průměrné mzdy v ČR zařízení hygienické péče a ostatní příspěvkové organizace řízené Ministerstvem zdravotnictví a dále nemocnice a ostatní zdravotnická zařízení řízené kraji, obcemi či městy. V roce 2012 nedosahovaly průměrné mzdy v ČR už jen zařízení hygienické péče, kde se ten plat z roku 2008 nezměnil a zůstal na 0,85 % průměrné mzdy v hospodářství v ČR.

 

Graf 3: Poměr platů lékařů k platům zdravotních sester ve vybraných typech zdravotnických zařízení

Graf 3: Poměr platů lékařů k platům zdravotních sester ve vybraných typech zdravotnických zařízení

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR

 

Dále je proveden poměr platů lékařů k platům zdravotních sester ve vybraných typech zdravotnických zařízení. Z Grafu 3 lze vidět, že plat lékařů převyšuje platy zdravotních sester. I když v roce 2012 došlo k mírnému poklesu u zařízení hygienické péče řízené Ministerstvem zdravotnictví a u ostatních zdravotnických zařízení řízené kraji, obcemi či městy. Pouze u ostatních příspěvkových organizací řízené Ministerstvem zdravotnictví není rozdíl mezi platem lékařů a zdravotních sester tak výrazný.

 

Tabulka 3: Průměrná měsíční mzda zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR s odměňováním podle platných předpisů o mzdě (v Kč), členění podle kategorií

Kategorie

Rok

2008       2012

Lékaři a zubní lékaři

43 767

55 957

Farmaceuti

37 819

37 655

Všeobecné sestry a porodní asistentky

20 504

23 567

Ostatní zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí

21 896

24 258

Zdravotničtí pracovníci nelékaři s odbornou a specializovanou způsobilostí

19 355

22 841

Zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením

13 699

15 122

Jiní odborní pracovníci a dentisté

24 807

26 009

Pedagogičtí pracovníci (bez zdravotnického školství)

12 933

17 207

Zdroj: ÚZIS, Ekonomické informace ve zdravotnictví za rok 2008 a rok 2012

 

Graf 4: Poměr mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR podle kategorií k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Graf 4: Poměr mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví celkem v ČR podle kategorií k průměrné mzdě v hospodářství v ČR

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR

 

Na základě dostupných údajů jsme vytvořily poměr mezd zaměstnanců ve zdravotnictví v ČR podle kategorií k průměrné mzdě v hospodářství v ČR (Graf 4). V období 2008 – 2012 přesáhla průměrnou mzdu v hospodářství v ČR mzda lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a mzda jiných odborných pracovníků a dentistů. Ostatní mzdy podle kategorií ve zdravotnictví v ČR nepřesáhly úroveň průměrné mzdy v hospodářství v ČR v období 2008 – 2012. Nejméně jsou placeni zdravotničtí pracovníci nelékaři pod odborným dohledem nebo přímým vedením a pedagogičtí pracovníci (bez zdravotnického školství).

 

Tabulka 4: Diferenciace mzdy lékaře a průměrné mzdy v jednotlivých krajích ČR v r. 2013

Kraj Průměrná měs. mzda Průměrná mzda lékaře Poměr mzdy lékaře
a průměrné mzdy
Karlovarský 21 435 58 153 2,71
Liberecký 23 055 62 151 2,70
Ústecký 22 762 61 041 2,68
Moravskoslezský 23 212 61 925 2,67
Olomoucký 22 267 59 219 2,66
Jihočeský 22 443 58 436 2,60
Královéhradecký 22 702 54 958 2,42
Zlínský 21 994 51 974 2,36
Plzeňský 23 866 52 380 2,19
Pardubický 22 068 46 002 2,08
Středočeský 25 001 48 370 1,93
Jihomoravský 24 186 41 685 1,72
Hl. město Praha 32 879 52 975 1,61
Vysočína 22 609 33 112 1,46

Zdroj: Český statistický úřad, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

 

V závěrečné tabulce jsme se zabývaly průměrnými mzdami lékařů a průměrnými mzdami v jednotlivých krajích ČR. Z Tabulky 4 je jednoznačné, že nejvyšší průměrná mzda je v kraji Hl. města Prahy a nejnižší je v kraji Karlovarském a Zlínském. Co se týká průměrné mzdy lékaře, tak nejvyšší je v kraji Libereckém a Moravskoslezském a naopak nejnižší je v kraji Vysočina. Při poměření průměrné měsíční mzdy lékaře k průměrné měsíční mzdě v daném kraji za rok 2013 jsme zjistily, že nejvyšší diferenciace je v kraji Karlovarském a Libereckém, kde je průměrná mzda lékaře téměř 3. násobně vyšší než průměrná mzda a nejnižší se nachází v kraji Hl. města Prahy a na Vysočině, kde je průměrná mzda lékaře jen cca 1,5. násobně vyšší než průměrná mzda.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia