SACHO: čo robíme

nedeľa, 16. marec 2014, 23:50

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia (SACHO) nadväzuje na medzinárodnú iniciatívu NCD Alliance, ktorou je prispieť k zníženiu úmrtnosti na chronické ochorenia do roku 2025. Čo predstavuje dlhodobý proces, a preto má i SACHO ambíciu pôsobiť na Slovensku dlhodobo.

Prvé stretnutie SACHO sa konalo 11. júna 2013, na ktorom sa zúčastnili odborníci z oblasti zdravotníctva. Na tomto stretnutí boli odprezentované hlavné ciele SACHO, ako aj plánované aktivity do ďalších rokov. (viac informácií o SACHO)

Momentálne rozbiehame naše aktivity do júna 2014, ktorých cieľom je:

  1. Zmonitorovať stav chronických ochorení na Slovensku vo vybraných indikátoroch (podľa odporúčaní WHO).
  2. Zmonitorovať metodiku získavania dát v rámci týchto indikátorov na Slovensku.
  3. Vytvoriť predikciu vývoja kľúčových ukazovateľov týkajúcich sa prevalencie chronických ochorení na Slovensku do roku 2025.
  4. Identifikovať problémy a vypracovať odporúčania v rámci zberu a rozsahu zberu zdravotníckych dát.
  5. Stanoviť ciele SACHO do ďalšieho obdobia.

Pri spracovaní reportu vychádzame z materiálu NCD Alliance, ktorý definuje 9 kľúčových ukazovateľov v cieľoch SACHO (a NCD Alliance), avšak pridávame zároveň aj desiaty ukazovateľ týkajúci sa duševných ochorení.

Na realizáciu týchto cieľov sa v súčasnosti obraciame na vybraných odborníkov z oblasti chronických ochorení s návrhom na spoluprácu v SACHO v rámci vybranej témy chronických ochorení:

  1. Kardiovaskulárne ochorenia
  2. Chronické respiračné ochorenia
  3. Onkologické ochorenia
  4. Metabolické ochorenia
  5. Duševné ochorenia

Publikovanie zistených výsledkov je plánované na workshope, spolu s odborníkmi, v júni 2014.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia