Legislatívny proces

piatok, 28. august 2009, 23:33

Legislatívny proces označuje proces tvorby práva. Postup pri prijímaní všeobecne záväzných právnych predpisov má svoje záväzné pravidlá.

Pravidlá
legislatívneho procesu
Sledovanie
legislatívneho procesu
Platné znenia
právnych predpisov

Prehľad legislatívneho procesu

zákony nariadenia vlády vyhlášky, výnosy a opatrenia ministerstva zdravotníctva
medzirezortné pripomienkové konanie (MPK)
https://lt.justice.gov.sk
legislatívna rada vlády (LRV)
rpo.rokovania.sk/lrv/
stála pracovná komisia
legislatívnej rady vlády
vláda www.rokovania.sk
   1)
parlament www.nrsr.sk
prezident
Zbierka zákonov 2)
jaspi.justice.gov.sk, www.zbierka.sk


začiatok
legislatívneho procesu
postup do ďalšieho štádia
legislatívneho procesu

1) Poslanecký návrh zákona neprechádza pripomienkovým konaním, na žiadosť predsedu NR SR vypracúva vláda stanovisko k návrhu po jeho prerokovani v LRV. Zamietavé stanovisko vlády však neznamená prerušenie legislatívneho procesu.

2) Výnosy a opatrenia ministerstva zdravotníctva vychádzajú vo Vestníku MZ SR. V Zbierke zákonov je uverejňované len oznámenie o publikovaní týchto predpisov, nie predpisy samotné.

Pravidlá legislatívneho procesu

Legislatívny proces sa riadi predovšetkým týmito pravidlami:

Sledovanie legislatívneho procesu

Od júna 2008 je legislatívny proces začínajúci v MPK integrovaný do Portálu právnych predpisov na ministerstve spravodlivosti. Portál zatiaľ nemapuje tok materiálov v parlamente, preto je potrebné pri sledovaní legislatívneho procesu používať viacero zdrojov:

Platné znenia právnych predpisov

Platné znenia právnych predpisov publikovaných v Zbierke zákonov (t.j. okrem výnosov a opatrení) je možné nájsť

  • v Elektronickej Zbierke zákonov (www.zbierka.sk)
    Zákony sú dostupné vo formáte PDF.
  • v Jednotnom automatizovanom systéme právnych informácií (JASPI) na ministerstve spravodlivosti (jaspi.justice.gov.sk)
    Predpisy sú v hypertextovom formáte. Výhodou sú konsolidované znenia predpisov ako i možnosť pozerať aktuálne i predchádzajúce znenia predpisov. Spoľahlivosť informácií však kompromituje nepravidelnosť aktualizácií.

Vestník MZ SR vydáva vydavateľstvo V OBZOR, s.r.o. V elektronickej verzii (formát PDF) sú vydania vestníka dostupné:

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia