Poisťovne budú hodnotiť kvalitu nemocníc

streda, 27. september 2006, 20:18

Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (ZZP) prišlo s návrhom diferencovaného prístupu poisťovní k nemocniciam. Podľa výkonného riaditeľa združenia Eduarda Kováča by jednotný systém transparentných kritérií mohli začať poisťovne využívať na budúci rok.

Pre poisťovne je segment lôžkových zdravotníckych zariadení významný, keďže nemocnice spotrebujú 26 % všetkých zdrojov v systéme. V skutočnosti je súčasný stav charakterizovaný „dohadovaním“ medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami bez štandardizovaných a transparentných pravidiel.

Systém hodnotenia predstavuje súbor údajov, ktoré nemocnice vykazujú aj v súčasnosti, a to buď zdravotným poisťovniam, alebo Národnému centru zdravotníckych informácií. Ide o údaje, ako sú počty hospitalizovaných či operovaných pacientov, regionálny spád pacientov, počet úmrtí a podobne. Zavedenie tohto systému podľa Kováča pomôže pacientom rozhodovať sa, ktorú nemocnicu využijú. Zároveň umožní zdravotným poisťovniam objektívnejšie rozdeľovanie peňazí. Podľa Kováča by pritom v záujme poisťovne malo byť, aby platila jednotlivým oddeleniam podľa kvality.

Združenie svoj návrh prezentovalo aj zástupcom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich pripomienky zapracovalo do konečnej podoby návrhu.

Spolu 50-percentnú váhu majú mať dva ukazovatele: case-mix index predstavujúci medicínske kritérium a index efektívneho využitia zdrojov predstavujúci ekonomické kritérium. Ďalších 50 % predstavujú kombinované kritériá medicínske, personálne, materiálno-technické ako aj kritérium spokojnosti pacientov (Tabuľka 1).

 Tabuľka 1: Členenie navrhovaných ukazovateľov kvality

Významnosť – váhy

Ukazovateľ

50% váha spolu

Case-mix index CMI
(medicínske kritérium)

Index efektívneho využitia zdrojov IE
(ekonomické kritérium)

50% váha spolu

Kritériá:

medicínske,

personálne,

materiálno-technické,

spokojnosť pacienta.

 

Spád hospitalizovaných

Počet prevzatých z iného zdravotníckeho zariadenia

% prevzatých z iného zdravotníckeho zariadenia z  hospitalizovaných

Počet preložených do iného „akútneho“ zdravotníckeho zariadenia

% preložených do iného „akútneho“ zdravotn. zar. z hospitalizovaných

Počet hospitalizovaných

Počet operovaných

% operovaných z hospitalizovaných

Počet zomretých

% zomretých z hospitalizovaných

Prijatie neodkladné; plánované

Opakovaná hospitalizácia

Druh liečby

Sledovanie spokojnosti pacientov a vyhodnocovanie spokojnosti

Vzdelanostná štruktúra z.p.; Prístrojové vybavenie a jeho využitie

Zdroj: Združenie zdravotných poisťovní SR, 2006 

Predstavitelia ZZP nevylúčili, že zavedenie tohto systému kvality môže znamenať, že zdravotná poisťovňa neuzavrie s niektorým oddelením zmluvu. Podľa prezidenta združenia Igora Dorčáka však budú konkrétne zmluvy záležitosťou jednotlivých poisťovní a nemocníc. Podľa neho sa však môže stať, že poisťovňa na základe hodnotenia kvality ponúkne nemocnici takú nízku platbu, že vedenie nemocnice zváži, či sa oplatí poskytovať zdravotnú starostlivosť na príslušnom oddelení, uviedla tlačová agentúra SITA. 

Členmi Združenia zdravotných poisťovní Slovenskej republiky sú zdravotné poisťovne Sideria, Dôvera, Apollo, Union ZP a Európska zdravotná poisťovňa. Podľa Kováča však navrhovaný systém môžu používať aj Všeobecná a Spoločná zdravotná poisťovňa.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia