Čerpanie eurofondov má obmedzenia

pondelok, 28. január 2008, 19:19

O finančné prostriedky z Operačného programu Zdravotníctvo sa budú môcť uchádzať vybrané zariadenia ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti z celého územia Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva a vyšších územných celkov, ako aj neziskové organizácie. „Podmienkou je však vyrovnanie všetkých pohľadávok zo strany zdravotníckeho zariadenia voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam i daňovým úradom,“ upozornil minister zdravotníctva Ivan Valentovič.

Prvé výzvy na čerpanie finančných prostriedkov by podľa ministerstva mohli zverejniť v júni alebo v júli tohto roku a prvé čerpanie finančných prostriedkov by sa tak mohlo uskutočniť už koncom tohto roka. Ministerstvo však neplánuje, že by žiadateľom pomohlo s prípravou projektov. „Nemáme na to kapacity, takže zdravotnícke zariadenia budú musieť tento problém zvládnuť sami,“ vyhlásil Valentovič. Ministerstvo je však napriek tomu presvedčené, že Slovensko vyčerpá všetky finančné prostriedky, uviedla agentúra SITA.

Slovenská republika bude môcť v programovom období 2007 až 2013 čerpať v oblasti zdravotníctva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 250 mil. eur. Na modernizáciu zdravotníckeho systému nemocníc by malo ísť 193 mil. eúr, na podporu zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám 49 mil. eúr a na technickú pomoc 7,8 mil. eúr. Projekty budú spolufinancové aj zo štátneho rozpočtu, vláda na uvedené obdobie vyčlenila zdroje vo výške viac ako 44 mil. eúr. Miera kofinancovania zo strany Európskej únie tak bude na úrovni 85 %.

Európska komisia (EK) schválila samostatný operačný program pre sektor zdravotníctva 8. novembra minulého roka. Jeho cieľom je zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia. Na cieľ OPZ nadväzujú prioritné osi, z ktorých prvá sa zameriava na modernizáciu zdravotníckeho systému nemocníc a druhá sa orientuje na podporu zdravia a predchádzanie zdravotných rizík. Finančné prostriedky z OZP sa v prípade prioritnej osi 1 môžu použiť na výstavbu nových, či likvidáciu starých kapacít, na rekonštrukciu a modernizácia budov, ako aj na dodávku zdravotníckej techniky. V prípade prioritnej osi 2 taktiež na rekonštrukciu a modernizáciu budov, na dodávku zdravotníckej techniky, ako aj na dodávku IT a iného prístrojového vybavenia.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia