Katalóg výkonov: plátanie súčasného stavu

štvrtok, 20. marec 2008, 11:34

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrh koncepcie tvorby katalógu/zoznamu zdravotných výkonov. Dnes používaný katalóg označuje za neúplný, zastaralý a zle štrukturovaný. Napriek tomu sa podľa koncepcie má vylepšovať a doplňovať jestvujúci katalóg namiesto nového prístupu.

Nový katalóg výkonov, ktorý bol vypracovaný v predchádzajúcom volebnom období, avšak nikdy nevstúpil do platnosti (viď rozhovor s MUDr. Petrom FInďom IntoBalance 10/2006), táto koncepcia nezavrhuje. Označuje ho síce za zložitejší (iná filozofia kódovania, náročnejšie prevodové mostíky), ale pokročilejší než súčasný katalóg. V predkladacej správe ministerstvo odôvodňuje zavrhnutie nového katalógu a príklon k plátaniu súčasného nevyhovujúceho stavu stanoviskom odborných lekárskych spoločností, Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov ako aj katalogizačnej komisie ministerstva zdravotníctva.

Termín na pripomienkovanie je do 3. apríla 2008.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia