Prieskum: väčšina opýtaných uprednostňuje kvalitu pred dostupnosťou

streda, 19. marec 2008, 15:00

V dňoch 1. – 4. marca 2008 vykonala agentúra Polis Slovakia pre Združenie zdravotných poisťovní (ZZP SR) telefonický prieskum na vzorke 1015 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli pomocou kvótneho výberu vybraní tak, aby vzorka vyhovovala základným demografickým a politickým znakom celej verejnosti. Respondentom boli položené otázky spracované v nasledujúcich grafoch.

Máte dostatok informácií o kvalite zdravotnej starostlivosti poskytovanej vašou nemocnicou? (v %)

 • Rozhodne áno 40,3

 • Skôr áno ako nie 19,5

 • Skôr nie ako áno 18,4

 • Rozhodne nie 16,6

 • Neviem 5,2

Odkiaľ dostávate informácie o kvalite zdravotnej starostlivosti vo vašej nemocnici? (v %)

Pozn.: súčet percent je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí

Odkiaľ by ste chceli dostávať informácie o kvalite zdravotnej starostlivosti? (v %)

Pozn.: súčet percent je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí

Na základe čoho sa rozhodujete pri výbere nemocnice? (v %)

Pozn.: súčet percent je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí

Aké informácie považujete za najdôležitejšie pri voľbe nemocnice? (v %)

Pozn.: súčet percent je vyšší ako 100, keďže respondenti mali možnosť viacerých odpovedí

Ak by ste potrebovali nemocničnú starostlivosť, vyberali by ste si nemocnicu na základe kvality, alebo dostupnosti? (v %)

 • Rozhodne na základe kvality 60,4

 • Skôr na základe kvality, ako na základe dostupnosti 12,5

 • Skôr na základe dostupnosti ako na základe kvality 13,1

 • Rozhodne na základe dostupnosti 11,0

 • Neviem 3,0

Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne neobjednávali starostlivosť pre svojich poistencov na tých nemocničných oddeleniach, ktoré nemajú dobré medicínske výsledky a ani nehospodária efektívne? (v %)

 • Určite áno 58,4

 • Skôr áno ako nie 9,7

 • Skôr nie ako áno 5,0

 • Určite nie 6,0

 • Neviem 20,9

Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne neuzatvorili zmluvy s takými nemocnicami, ktoré nemajú dobré medicínske výsledky a ani nehospodária efektívne? (v %)

 • Určite áno 59,7

 • Skôr áno ako nie 7,8

 • Skôr nie ako áno 7,4

 • Určite nie 8,8

 • Neviem 16,3

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia