Základné rámce zdravotnej politiky 2008-2011

streda, 19. marec 2008, 16:00

Health Policy Institute už po tretí raz pripravil publikáciu Základné rámce zdravotnej politiky, tentoraz pre obdobie rokov 2008 – 2011. Každým novým vydaním sa snažíme zlepšiť a priniesť kvalitnejšie údaje a prognózy.

Našou ambíciou je, aby sa Základné rámce zdravotnej politiky stali najdôležitejším a najdôveryhodnejším zdrojom údajov o slovenskom zdravotníctve. Preto nás veľmi zaujíma názor vás – našich čitateľov. Vaše pripomienky a podnety nám pomáhajú zlepšiť argumentáciu a spresniť údaje v prognóze. Preto ich radi uvítame na adrese hpi@hpi.sk.

Oproti predchádzajúcim vydaniam sme sa tento rok snažili napísať publikáciu stručnejšie, viac sa orientujeme na prognózu samotnú. Na základe pripomienok našich recenzentov z minulého roka sme sa snažili texty čo najviac odpolitizovať a venovať sa vecnému hodnoteniu zdravotnej politiky a jej nástrojov.

Publikácia bude oficiálne predstavená na konferencii Zdravie je luxus. Vieme ako ho financovať? 10. apríla 2008 v Bratislave. Na tomto mieste prinášame úvodnú kapitolu nazvanú Zhrnutie

V roku 2008 zdravotníctvo najzávažnejšie ovplyvní budovanie tzv. konceptu „štátneho zdravotníctva“. Odrazí sa to najmä v smerovaní zdrojov štátnej VšZP, ktorá bude koncentrovať zdroje do fakultných nemocníc a obmedzovať zdroje súkromným a neštátnym nemocniciam.

Súkromné zdravotné poisťovne a ich akcionári sa budú musieť vysporiadať s reguláciou použitia zisku, ktorá neumožňuje zisk rozdeliť akcionárom poisťovne, ale núti ich použiť ho na nákup zdravotnej starostlivosti. Viaceré zdravotné poisťovne uviedli, že mienia Slovenskú republiku za túto legislatívu žalovať na medzinárodných arbitrážnych súdoch.

V oblasti liekovej politiky vstúpi do platnosti degresívna marža, ktorá vyrovnáva motivácie pre distribúciu drahých a lacných liekov. Podľa našich prepočtov tento krok bude zmierňovať riziko vysokého rastu cien liekov. Vzhľadom na to, že porastú aj objemy predaných liekov, predpokladáme, že lieky naďalej zostanú najväčšou výdavkovou položkou zdravotných poisťovní.

Lôžkovú starostlivosť najviac ovplyvní kartelové správanie fakultných nemocníc, ktoré majú oporu v minimálnej sieti, kam vláda zaradila len štátne zariadenia. Vzniká tak dvojrýchlostný systém – štátne nemocnice dostanú od štátnych poisťovní medziročne viac než dvojnásobok (rast približne 20 až 25 %) v porovnaní so súkromnými a neštátnymi nemocnicami (rast 0 až 10 %). Dvojrýchlostný systém však nemá jeden dôležitý vektor – a to je zvyšovanie kvality, efektívnosti a produktivity. Pacienti tak za viac peňazí dostanú menej kvalitnej starostlivosti.

Ambulantnú sféru najviac ovplyvnia odporúčacie lístky. Predpokladáme, že protesty pacientov, ako aj zbytočná byrokracia s nimi spojená, prispejú k ich rýchlemu zrušeniu.

Mzdy v zdravotníctve budú podľa nás rásť v rozpätí 10 až 15 % a určite nedôjde k naplneniu požiadavky odborárov o ich zvýšenie o 30 %. Migrácia lekárov preto naďalej môže zohrávať dôležitú úlohu.

Naďalej predpokladáme, že ani v roku 2008 sa vláda a ministerstvo zdravotníctva neposunú k štandardným nástrojom zdravotnej politiky a budú používať neštandardné nástroje na presadenie konceptu „štátneho zdravotníctva“.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia